Archiv autora: Gálik Martin

Filtr

Komunálne návraty na Agrosalón

V minulom vydaní nášho časopisu sme vám na tomto mieste priniesli prierez komunálnou technikou predstavenou na nitrianskej výstave Agrosalón. Keďže popri rýdzo poľnohospodárskych strojoch tu bolo možné vidieť aj mnoho zaujímavých exponátov určených práve pre komunálne použitie, vraciame sa k tomuto významnému podujatiu ešte raz. Na nasledujúcich stránkach vám priblížime...

Kategorie: Nezařazené

Skvelý Deň komunálnej a záhradnej techniky

Na stránkach nášho časopisu ste mali možnosť v uplynulých vydaniach zaregistrovať pozvánku na celoslovenský Deň komunálnej a záhradnej techniky, ktorý organizuje naše vydavateľstvo Profi Press. Ten kto toto pozvanie prijal a využil príležitosť zúčastniť sa ojedinelej akcii tohto druhu a rozsahu na Slovensku, zažil prezentáciu najmodernejšej techniky v skvelom počasí...

Kategorie: Nezařazené

Mestský mobiliár – odpadové nádoby, koše a kontajnery

Mestský mobiliár zahŕňa všetky prvky, ktoré svojou funkčnosťou, účelnosťou, a je dobre ak aj estetikou, dotvárajú mestské prostredie. Medzi prvky mestského mobiliáru patria: lavičky, lampy, stojany na bicykle, odpadkové koše, mobilné nádoby, poštové schránky, fontánky na pitie, ale aj rôzne formy prístreškov, informačných tabúľ a menších stavieb ako napr. prístrešky...

Kategorie: Nezařazené

Stromy v urbánnom prostredí II.

Samotný akt výsadby stromu na trvalé stanovište nie je procesom veľmi zložitým. Spočíva vo vyhĺbení dostatočne veľkej jamy, ktorá by mala byť aspoň o polovicu väčšia ako je koreňový bal stromu. Do jamy sa strom spravidla kotví ešte skôr, ako sa bal zasype zeminou, aby sme zatĺkaním kolov bal nepoškodili....

Kategorie: Nezařazené

Pre záhradníctvo ako stvorený

Po dvoch reportážach zo záhradníckych firiem využívajúcich kĺbový univerzálny nakladač Avant sme tentoraz nazreli do kuchyne firmy Garden Design z Hliníka nad Hronom. Aj ona sa zaradila medzi spokojných majiteľov strojov tejto značky. ...

Kategorie: Nezařazené

S novými nápadmi, modelmi a službami

Firma Šupa si už niekoľko rokov udržuje významné postavenie na trhu v oblasti záhradnej a komunálnej techniky. Na prelome rokov sme preto zavítali do Veľkých Kostolian, aby sme sa osobne presvedčili o pripravovaných akciách, novinkách a plánoch pre nasledujúcu sezónu.

Kategorie: Nezařazené

Druhý ročník Dňa komunálnej a záhradnej techniky

Najväčšia predvádzacia akcia profesionálnych strojov v Slovenskej republike sa uskutoční 12. mája 2011 od 9.00 hod. na letisku v Nitre - Janíkovciach. Vstup zdarma. Čaká vás bohatá tombola s hodnotnými cenami, vyhliadkové lety nad Nitrou a možnosť vyskúšať si všetky dostupné komunálne a záhradnícke stroje. ...

Kategorie: Nezařazené

Zakladanie trávnikov na verejných priestranstvách I.

V tomto článku prinášame prehľad najrôznejších typov trávnikov a ich požiadavky na druhové zloženie. Pred zakladaním trávnika je potrebné si dobre premyslieť, na aký účel je určený. Podľa toho je potrebné zvoliť správnu trávnu miešanku, aby trávnik spĺňal všetky funkcie a parametre, ktorého od neho očakávame. ...

Kategorie: Nezařazené

Stromy v urbánnom prostredí I.

Problematika existencie stromov v urbanizovanej krajine (kde sa extrémne stanovištia nachádzajú práve v centrách sídiel), je oveľa zložitejším problémom, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Pre lepšie pochopenie danej problematiky, prinášame krátky seriál, ktorý by mal napomôcť predstaviteľom samospráv a zodpovedným pracovníkom pri starostlivosti o verejnú zeleň, konkrétne...

Kategorie: Nezařazené

Analýzy biomasy a biopalív

Záujemcov o využívanie biomasy na energetické účely z radov farmárov a predstaviteľov samospráv neustále pribúda. Zvyšuje sa záujem aj o spracovanie biomasy do rôznych foriem tuhého paliva (balíky, brikety, pelety) s cieľom znižovania nákladov na poľnohospodársku výrobu a uplatnenie sa na trhu s biopalivami. K tomu aby sa výrobok mohol...

Kategorie: Nezařazené