Archiv autora: Gálik Martin

Filtr

Mesto kúpeľov a zelene

Pred niekoľkými mesiacmi sme vám v tejto rubrike priniesli reportáž z golfového areálu na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Ako sme už vtedy sľúbili, do nášho najznámejšieho kúpeľného mesta sme zavítali opäť. Tentoraz sme sa zamerali na údržbu verejnej zelene v samotnom meste.

Kategorie: Nezařazené

Po ťažbe nastupujú frézy na pne

V obciach je len veľmi málo plôch, na ktorých nie sú kerové a stromové porasty. Kerové a stromové porasty nás obklopujú a patria odjakživa k životu ľudí. Niektoré rastú v súlade s prianím ľudí, iné ľuďom časom prekážajú a ďalšie sa stávajú nebezpečnými (suché, spráchnivené), prípadne nevhodnými a nežiaducimi pre...

Kategorie: Nezařazené

Všetko pre modernú zimnú údržbu

Do elitnej spoločnosti významných hráčov v komunálnych dresoch sa bezpochyby radí firma HANES (na Slovensku HANES Slovakia s.r.o.), ktorá v budúcom roku oslávi 20 rokov svojho pôsobenia. Dodáva predovšetkým techniku z portfólia holdingu Bucher Schörling, teda i širokú škálu strojov a príslušenstva pre zimnú údržbu komunikácií.

Kategorie: Nezařazené

Trávnik a jeho význam vo verejnej zeleni

Trávnik vo verejnej zeleni intravilánov a extravilánov nížinnej a lesopoľnohospodárskej podhorskej a horskej oblasti Slovenska je otvorenou plochou a má nezastupiteľné miesto v životnom prostredí človeka. Ako krajinný prvok tvorí krajinnú štruktúru a v kultúrnej krajine má svoj typický vzhľad (ráz), charakteristický pre daný región. Zároveň vytvára krajinný obraz, ktorý...

Kategorie: Nezařazené

Do roka a do dňa opäť v Nitre

Je to už rok, čo sa k našim čitateľom dostáva časopis Komunálna technika, ktorého redakcia sídli v Nitre. Symbolicky sme v prvom ukážkovom čísle na sklonku roka 2008 zavítali na návštevu práve do Nitrianskych komunálnych služieb. O novinky v tomto podniku nie je núdza a preto sme sa sem vrátili...

Kategorie: Nezařazené

Odborné články v našom časopise

V snahe o neustále skvalitňovanie časopisu Komunálna technika prinášame na tomto mieste hlavné zásady písania odborných článkov pre externých autorov. Zároveň by sme chceli povzbudiť našich čitateľov a odborníkov z odboru k publikovaniu vlastných zaujímavých materiálov a spracovaných tém z oblasti komunálnej sféry, ktoré by takto obohatili náš časopis.

Kategorie: Nezařazené

Kompostáreň FAIRFIELD

V našom seriáli o kompostovaní pokračujeme v monitorovaní bohatých skúseností zo zahraničia. Tento krát zavítame do kompostárne Fairfield vo Veľkej Británii. Návšteva kompostárne sa uskutočnila ako sprievodný program 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu Growing with Compost.

Kategorie: Nezařazené

Technika pre zimnú údržbu komunikácií

Významnou činnosťou organizácií zabezpečujúcich zjazdnosť a schodnosť motoristických a nemotoristických komunikácií počas nepriaznivých klimatických podmienok je realizácia zimnej údržby. Počas obdobia 3-5 mesiacov v roku je nevyhnutné významne znížiť nedostatky zjazdnosti a schodnosti na komunikáciách a chodníkoch vykonávaním zimnej údržby.

Kategorie: Nezařazené

Vo futbalovom chráme, kostole i treťoligovej kaplnke

Súčasťou výpravy cez prieliv La Manche na windsorský veľtrh Saltex, o ktorom sme písali v minulom vydaní, bola i návšteva futbalových štadiónov. Septembrovú misiu do Anglicka organizovala spoločnosť IOG ČR, ktorá združuje predovšetkým správcov športovísk určených na futbal, a tak v itinerári nechýbali zastávky ako Wembley, Stamford Bridge a The...

Kategorie: Nezařazené

Agrosalón predovšetkým pre odborníkov

Už po druhýkrát sa na nitrianskom výstavisku konala výstava poľnohospodárskej techniky AGROSALÓN od 27. do 30. októbra 2009. Podujatie je zamerané predovšetkým na odbornú verejnosť. Súbežne sa konala aj medzinárodná odborná drevárska a lesnícka výstava DREVO + LES 2009, ktorá je už po štvrtýkrát najdôležitejšou slovenskou akciou roka, zameranou na...

Kategorie: Nezařazené