Archiv autora: Ivo Celjak

Filtr

Sečení travnatých ploch pod drobnohledem

Rozmanité travnaté plochy se vyskytují v každé obci. Mohou mít význam estetický a dekorační (okrasné zahrady kolem budov s členěnými travnatými plochami, návesní parky, městské parky, lázeňské parky, zámecké parky), sportovní (fotbalová, golfová, víceúčelová hřiště), rekreační (kolem koupališť a sportovišť), protierozní a doprovodný (zpevňují svahy a břehy, zachycují splaveniny přicházející...

Kategorie: Nezařazené

Ruční strojní zařízení pro ošetřování dřevin

Při ošetřování veřejné zeleně jsou nejčastěji prováděny asanační řezy. V rámci asanačních řezů se odřezávají celé suché a poškozené stromy a větve (které by se mohly zlomit), části stromů a větve překážející provozu a ohrožující bezpečnost chodců a stromy s nestabilním podložím (například na svazích), které by se mohly za...

Kategorie: Nezařazené

Ruční strojní zařízení pro ošetřování dřevin

Při ošetřování veřejné zeleně jsou nejčastěji prováděny asanační řezy. V rámci asanačních řezů se odřezávají celé suché a poškozené stromy a větve (které by se mohly zlomit), části stromů a větve překážející provozu a ohrožující bezpečnost chodců a stromy s nestabilním podložím (například na svazích), které by se mohly za...

Kategorie: Nezařazené

Údržba okolí cest je velmi důležitá

Údržba cest a jejich okolí představuje velice rozmanité pracovní činnosti, které lze realizovat speciálními i univerzálními stroji. Údržbu lze rozdělit v závislosti na četnosti a charakteru prací. Podle toho jde o činnost plánovanou periodickou, kdy jsou lhůty například tříměsíční až tříleté (sečení, výsadba, prořezávka stromů), nebo o činnost operativní, kdy...

Kategorie: Nezařazené

Pro průběžnou redukci objemu na skládkách

Z průzkumu vyplývá, že jeden člověk ve vybraných obcích Českobudějovicka vyprodukuje průměrně 300 kg komunálního odpadu ročně. Jedná se o odpad již vytříděný, popřípadě zbavený všech recyklovatelných složek. Na vesnici je složení odpadu jiné než ve městech a oproti městům jeho množství výrazně kolísá v průběhu roku.

Kategorie: Nezařazené

Mechanizace pro úklid sněhu

Mechanizaci pro úklid sněhu lze rozdělit podle toho v jaké fázi úklidu se sněhem manipuluje. Úklid sněhu je realizován především tam, kde brání nějaké činnosti (znemožňuje ji nebo prodlužuje čas na její vykonání), případně svoji povahou (hmotností, vytvářením kluzkého povrchu, tvorbou obtížně překonatelných bariér) může být příčinou vzniku škody na...

Kategorie: Nezařazené

Po těžbě nastupují frézy na pařezy

V obcích je pouze velmi málo ploch, na kterých nejsou keřové a stromové porosty. Keřové a stromové porosty nás obklopují a patří odjakživa k životu lidí. Některé rostou v souladu s přáním lidí, jiné lidem časem překážejí a další se stávají nebezpečnými (suché, ztrouchnivělé), případně nevhodnými a nežádoucími pro zamýšlenou...

Kategorie: Nezařazené