Desať dôvodov na zdieľanie utierok

V domácnosti si to už nevieme predstaviť inak: sklo, papier ani plast už neputujú do odpadu, ale sa odovzdávajú na zberné miesta na recykláciu. Výhoda: úspora nákladov v rámci poplatkov za likvidáciu odpadu a dobrý pocit, že sme urobili niečo pre životné prostredie.

To, čo platí doma, možno uplatniť aj v podniku. Ako to funguje, ukazuje spoločnosť MEWA, poskytovateľ textilných služieb, svojím premysleným systémom utierok na opakované použitie.

Myšlienka nezahadzovať čistiace utierky, ale ich oprať a priniesť klientovi opäť čisté, tvorí už 111 rokov podstatu obchodného modelu spoločnosti MEWA. Trendy v remeselnej činnosti a priemysle tiež jasne ukazujú, že používať namiesto vlastniť sa stáva pravidlom.

Zdieľanie textílií zodpovedá duchu doby a predstavuje trvalú udržateľnosť. Znamená to mať čistiace utierky k dispozícii až vtedy, keď ich potrebujete, bez toho, aby ste ich museli vlastniť.

Desať dobrých dôvodov na to, prečo používať textilné čistiace utierky v praktickom systéme opakovaného použitia:

  1. Presná dodávka

Servisní vodiči dodávajú čisté utierky včas, spoľahlivo a v pevne dohodnutých termínoch. Počítačové plánovanie trás je zárukou včasného zásobovania. Znečistené utierky MEWA vyzdvihne, následne operie a potom opäť vydá zákazníkovi.

  1. Správne množstvo

Na začiatku je poradenský rozhovor. Ktorú čistiacu utierku budete potrebovať? Robustnú na utieranie alebo utierku bez útkových slučiek na leštenie? Koľko utierok budete potrebovať? Podľa toho podnik MEWA vybaví.

  1. Vysoká kvalita

Čistiace utierky vykazujú nadpriemernú trvácnosť aj pri silnom namáhaní a možno ich prať a opakovane použiť až 50krát. Súčasťou tkáčovne spoločnosti MEWA je vlastné podnikové skúšobné laboratórium. V ňom sa kontroluje kvalita, výkonnosť a trvácnosť utierok, čím sa zaisťuje ich stála kvalita.

  1. Výmena pri opotrebovaní

Ak sa pri kontrole kvality, ktorá nasleduje po opratí, zistí, že je utierka opotrebovaná, automaticky ju nahradí novou.

  1. Pre každý odbor tá pravá čistiaca utierka

Štyri stupne kvality tkaniny primerane spĺňajú požiadavky a nároky v oblasti priemyslu, remeselných činností a dielní. Preto majú čistiace utierky MEWA univerzálne použitie vo všetkých odvetviach bez toho, aby museli ponúkať nespočetné množstvo riešení pre veľa rozličných špecializovaných oblastí. Z toho profitujú malí aj veľkí zákazníci, pretože ponuka služieb je premyslená do najmenších detailov a je výhodná aj pre mimoriadne malé podniky.

  1. Poriadok v podniku

Čistiace utierky sa po použití riadne uskladnia v bezpečnostných kontajneroch MEWA, ktoré zaručujú bezpečné skladovanie a spoľahlivú prepravu.

  1. Flexibilné riešenie

Zmena množstva spotrebovaných utierok nepredstavuje problém, možno ho individuálne prispôsobovať.

  1. Náklady – outsourcované a minimalizované

Ten, kto outsourcuje celú logistiku spojenú s optimálnym zásobovaním čistiacimi utierkami, si ušetrí čas aj námahu a zdroje, ktoré sa mu uvoľnili, môže použiť na inom mieste. Inteligentný systém opakovaného použitia MEWA ušetrí zákazníkovi organizačné náklady na získanie, skladovanie a logistiku, ale aj náklady spojené s dodržiavaním predpisov týkajúcich sa životného prostredia a likvidácie odpadov.

  1. Dobrá bilancia – aj pre životné prostredie

Kolobeh služieb textilných expertov spoločnosti MEWA je udržateľný: pranie, ktoré chráni zdroje, čistenie odpadových vôd, spätné získavanie tepla. Tým si môže každý zákazník zlepšiť aj svoju vlastnú ekologickú bilanciu.

  1. Náklady – vypočítateľné a transparentné

Za celý objem služieb vystaví MEWA zákazníkovi každý mesiac faktúru. Nevznikajú žiadne „skryté“ náklady. Keď porovnáme výdavky s finančnými nákladmi za jednorazové čistiace utierky, spravidla sa servisný systém MEWA javí ako absolútne výhodná alternatíva.

MEWA Textil-Management

Kompletnému textilnému servisu sa spoločnosť MEWA venuje už od roku 1908. V zdieľaní textílií je tak priekopníkom. Dnes MEWA so svojimi 45 pobočkami zásobuje podniky po celej Európe pracovným a ochranným oblečením, čistiacimi utierkami, rohožami pre zachytávanie oleja alebo podložkami. To všetko vrátane starostlivosti, údržby, skladovania a logistiky. Výrobky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je možné objednať v katalógu.

O viac ako 188 000 zákazníkov z odvetvia priemyslu, remesla, obchodu alebo gastronómie sa stará približne 5600 zamestnancov. V roku 2019 dosiahla skupina MEWA obrat 704 miliónov eur a jedná sa tak o poprednú firmu pôsobiacu v textilnom manažmentu. Spoločnosť bola mnohokrát ocenená za svoje úsilie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, zodpovedného správania alebo vedenia značky.*

Více informací: www.mewa.sk, www.mewa.cz

Zdroj: MEWA

(Podrobnosti v Komunální technice 4/2020)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *