Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Nový „popelák“ reakcí na požadavky doby

Podniky technických a komunálních služeb se musejí v době pandemie potýkat se stoupajícím objemu odpadů z domácností. Většinou se jedná o plasty a obalové materiály, které je potřeba odvážet častěji. V Moravské Třebové a okolních obcích proto uvítali nové vozidlo Scania, které pomůže vyřešit narůstající potřebu svozu odpadu.

Kategorie: Aktuálně, Odpady

Jak se svět připravuje na příval vysloužilých Li-Ion baterií?

Lithium-iontové akumulátory jsou jedněmi z nejvíce využívaných typů baterií na světě. S očekávaným boomem elektromobility však jejich produkce výrazně poroste, a tím pádem bude strmě přibývat i těch vysloužilých. Tak jako všechny staré baterie jsou i nepotřebné Li-Ion akumulátory nebezpečným elektroodpadem, který je výraznou hrozbou pro životní prostředí. Již nyní...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Náměšť nad Oslavou

Kompostárna v Náměšti nad Oslavou byla popsána v časopise Komunální technika č. 6 v roce 2012, což je téměř devět let. Po celou tuto dobu jsou v kompostárně zpracovávány biologicky rozložitelné odpady, popřípadě biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). I v současné době je hlavním cílem produkce kvalitního registrovaného kompostu, který...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Lipník nad Bečvou

Kompostárna Lipník nad Bečvou je zařízení, které slouží pro zpracovávání bioodpadů pro fyzické osoby – občany Lipníka nad Bečvou a místních částí Loučka, Nové Dvory, Podhoří a Trnávka. Zpracovává také bioodpady vzniklé při údržbě veřejných prostranství města Lipník nad Bečvou. Výsledným produktem je kompost.

Kategorie: Odpady

Povolení k výstavbě nejmodernější spalovenské linky v ČR

Výstavba nové spalovenské linky, která navýší kapacitu brněnské spalovny zhruba o polovinu, získává jasnější kontury. Projekt úspěšně vyhověl procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a společnost získala závazné stanovisko od Ministerstva životního prostředí ČR. Povolení opravňuje SAKO Brno k výstavbě nového 40MW zařízení na výrobu energie z odpadu ve...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Veverské Knínice

Společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. založily v roce 2009 obce sdružené v mikroregionu KAHAN, ke kterým se v průběhu uplynulých let přidaly i další obce z mikroregionů Ivančicko, Židlochovicko, Tišnovsko a Šlapanicko. Společnost je vlastněna výhradně obcemi Jihomoravského kraje bez účasti jakéhokoliv jiného podnikatelského subjektu. Jednatelé a členové dozorčí rady jsou...

Kategorie: Odpady