Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Kompostárna Březina

Společnost BIO – FERM, s. r. o., byla založena před 27 lety, v roce 1994. Sídlo společnosti je v obci Březina ve Středočeském kraji. Mezi obory podnikání patří pěstování plodin jiných než trvalých, sběr a zpracovávání bioodpadů, popřípadě jejich úprava k dalšímu využití, živočišná výroba, sladkovodní akvakultura.

Kategorie: Odpady

Kompostárna OSBET BIO

Letovská kompostárna OSBET BIO je zařízením pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zařízení ke sběru stavebních odpadů. Vlastníkem zařízení i jeho provozovatelem je společnost OSBET BIO s. r. o.

Kategorie: Odpady

Kompostárna Ctěnice

Hlavní činností společnosti VIN AGRO s. r. o. je pěstování polních plodin. Cílem je trvalé a udržitelné hospodaření, to znamená, že každoročně je při zemědělských aktivitách do půdy dodáváno velké množství organiky, živin, stopových prvků a úrodnost půdy je dlouhodobě udržována na vysoké úrovni.

Kategorie: Odpady

Kompostárna Zdiby

Společnost FM AGRO s. r. o. se sídlem ve Zdibech byla založena v roce 2014, vlastníkem firmy je Filip Moravec a společnost funguje personálně na bázi rodinné firmy – otec a syn. Společnost FM AGRO s. r. o. provozuje činnosti pro podporu zemědělců, kam lze zařadit zejména aplikaci organických hnojiv...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Želivec v roce 2021

O kompostárně Želivec jsme psali v roce 2013. Co všechno se po téměř osmi letech v kompostárně změnilo? I nadále platí, že Kompostárna Želivec funguje personálně na bázi rodinné firmy, ovšem s tím, že složení je otec & synové, tzn. Oldřich, Michal a nově Lukáš.

Kategorie: Odpady

Zdařilá premiéra rychloběžného drtiče

Koncem letošního března absolvoval v Pardubicích svoji tuzemskou premiéru při výrobě energetické štěpky rychloběžný drtič Willibald EP 5500 Shark V. Výroba dřevní štěpky ze zbytkových a odpadních dřevěných materiálů určené pro tepelnou recyklaci má svoje přísná pravidla a výsledná frakce musí splňovat předem určené parametry. Nový drtič si s danými...

Kategorie: Odpady

Unikátní nástroj pro automatizovanou digitalizaci svozu odpadu

Společnost Sensoneo představuje nástroj WatchDog, který přesně a automatizovaně zaznamenává všechny aktivity realizované během svozu odpadu. Městům a svozovým společnostem umožňuje realizovat svoz stejným způsobem jako dnes, přičemž jim automaticky poskytuje přesný přehled svezených nádob (popřípadě posbíraných pytlů), upozorňuje na neoprávněné nádoby, aktualizuje kontejnerový inventář podle reálných dat, přesně zaznamenává...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Třebotov

Kompostárna Třebotov, kterou vlastní i provozuje firma T.O.P. KOMPOSTÁRNA, spol. s r. o., se nachází mezi obcemi Třebotov a Kuchař. Zkušenosti provozovatelů s kompostováním sahají až do roku 1993, kdy byla firma založena.

Kategorie: Odpady

Nový „popelák“ reakcí na požadavky doby

Podniky technických a komunálních služeb se musejí v době pandemie potýkat se stoupajícím objemu odpadů z domácností. Většinou se jedná o plasty a obalové materiály, které je potřeba odvážet častěji. V Moravské Třebové a okolních obcích proto uvítali nové vozidlo Scania, které pomůže vyřešit narůstající potřebu svozu odpadu.

Kategorie: Aktuálně, Odpady