Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Velmi široký výběr svozových nástaveb

Současný vývoj ve svozu odpadů ovlivňují především nároky klientů na výkon, rychlost, kvalitu a cenu. Čím dál tím víc se ale v této souvislosti rozšiřují nové technologie, počínaje identifikací, přes vážení až po inovativní řešení pro smart cities neboli chytrá města.

Kategorie: Odpady

Třídič podstatně přispěl ke zvýšení kvality finálního produktu

Komplexní služby pro město zajišťuje příspěvková organizace Technické služby města Pelhřimova. Letní i zimní údržba komunikací, péče o veřejnou zeleň i osvětlení, správa hřbitovů, sportovišť a městského mobiliáře je jen velice stručným výčtem činností, o které se musí každodenně pelhřimovské technické služby postarat. Nemalý podíl v široké škále povinností patří...

Kategorie: Odpady

Značka s více než padesátiletou tradicí

Výroba strojů pro zpracování biomasy, drcení dřeva, překopávačů kompostu i třídičů a sít, to vše patří do výrobního programu německé značky Willibald. V České republice tyto produkty nabízí a jejich servis zajišťuje společnost Foragri se sídlem v Mělníce.

Kategorie: Odpady

Nenápadná obec s nápaditým řešením

I když se jihočeské Hůry na první pohled nevymykají z běžného průměru, na pohled druhý je tomu jinak. Poměrně „tuctová“ obec již několik let po sobě v praxi dokazuje, že když se chce, všechno jde. Se špetkou nadsázky je pro zdejší obecní kasu doslova pokladem odpad. Proč?

Kategorie: Odpady

Řešení odpadového hospodářství je v rukou města

K velice důležitým povinnostem vídeňského Magistrátního oddělení 48 patří bezpochyby organizace a plánování svozu odpadů a částečně i dalšího nakládání s nimi. Do pečlivě vypracovaného systému odpadového hospodářství jsou na základě vyhlášky povinně zapojeny všechny soukromé osoby bydlící v rakouském hlavním městě Vídni a své služby nabízí magistrátní oddělení i...

Kategorie: Odpady

Přehlídka technologií nejen pro kompostárny

Již pošesté uspořádala rakouská asociace pro kompost a bioplyn mezinárodní den s praktickými ukázkami kompostárenských technologií. Hojně navštěvovaná prezentace, na kterou se sjíždějí odborníci nejen z Rakouska, ale i okolních států, proběhla v září v moderním areálu kompostárny Huemer Kompost GmbH v Albendorfu nedaleko Lince.

Kategorie: Navštívili jsme, Odpady