Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Kompostárna Zdiby

Společnost FM AGRO s. r. o. se sídlem ve Zdibech byla založena v roce 2014, vlastníkem firmy je Filip Moravec a společnost funguje personálně na bázi rodinné firmy – otec a syn. Společnost FM AGRO s. r. o. provozuje činnosti pro podporu zemědělců, kam lze zařadit zejména aplikaci organických hnojiv...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Želivec v roce 2021

O kompostárně Želivec jsme psali v roce 2013. Co všechno se po téměř osmi letech v kompostárně změnilo? I nadále platí, že Kompostárna Želivec funguje personálně na bázi rodinné firmy, ovšem s tím, že složení je otec & synové, tzn. Oldřich, Michal a nově Lukáš.

Kategorie: Odpady

Zdařilá premiéra rychloběžného drtiče

Koncem letošního března absolvoval v Pardubicích svoji tuzemskou premiéru při výrobě energetické štěpky rychloběžný drtič Willibald EP 5500 Shark V. Výroba dřevní štěpky ze zbytkových a odpadních dřevěných materiálů určené pro tepelnou recyklaci má svoje přísná pravidla a výsledná frakce musí splňovat předem určené parametry. Nový drtič si s danými...

Kategorie: Odpady

Unikátní nástroj pro automatizovanou digitalizaci svozu odpadu

Společnost Sensoneo představuje nástroj WatchDog, který přesně a automatizovaně zaznamenává všechny aktivity realizované během svozu odpadu. Městům a svozovým společnostem umožňuje realizovat svoz stejným způsobem jako dnes, přičemž jim automaticky poskytuje přesný přehled svezených nádob (popřípadě posbíraných pytlů), upozorňuje na neoprávněné nádoby, aktualizuje kontejnerový inventář podle reálných dat, přesně zaznamenává...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Třebotov

Kompostárna Třebotov, kterou vlastní i provozuje firma T.O.P. KOMPOSTÁRNA, spol. s r. o., se nachází mezi obcemi Třebotov a Kuchař. Zkušenosti provozovatelů s kompostováním sahají až do roku 1993, kdy byla firma založena.

Kategorie: Odpady

Nový „popelák“ reakcí na požadavky doby

Podniky technických a komunálních služeb se musejí v době pandemie potýkat se stoupajícím objemu odpadů z domácností. Většinou se jedná o plasty a obalové materiály, které je potřeba odvážet častěji. V Moravské Třebové a okolních obcích proto uvítali nové vozidlo Scania, které pomůže vyřešit narůstající potřebu svozu odpadu.

Kategorie: Aktuálně, Odpady

Jak se svět připravuje na příval vysloužilých Li-Ion baterií?

Lithium-iontové akumulátory jsou jedněmi z nejvíce využívaných typů baterií na světě. S očekávaným boomem elektromobility však jejich produkce výrazně poroste, a tím pádem bude strmě přibývat i těch vysloužilých. Tak jako všechny staré baterie jsou i nepotřebné Li-Ion akumulátory nebezpečným elektroodpadem, který je výraznou hrozbou pro životní prostředí. Již nyní...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Náměšť nad Oslavou

Kompostárna v Náměšti nad Oslavou byla popsána v časopise Komunální technika č. 6 v roce 2012, což je téměř devět let. Po celou tuto dobu jsou v kompostárně zpracovávány biologicky rozložitelné odpady, popřípadě biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). I v současné době je hlavním cílem produkce kvalitního registrovaného kompostu, který...

Kategorie: Odpady