Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Prosévací stroje hned v několika variantách

Privatizací STS Český Brod vznikla v roce 1993 firma NOVER. Od svého založení se zabývá výrobou prosévacích strojů na prosévání zeminy a substrátů a její produkty jsou vhodné i pro zpracování dalších komponentů, jako je například drcená izolační vata, písek, sklo a podobně.

Kategorie: Odpady

Hned se šesti zastoupeními

Společnost MOUDER s. r. o. se sídlem v Kostelci nad Černými Lesy je generálním zastoupením společností HUSMANN, HEGER, PAAL, SPALECK, WEIMA a WESTERIA na českém trhu. Již od samého počátku svého působení funguje jako plnohodnotné zastoupení výše jmenovaných společností s nabídkou komplexních služeb zákazníkům, včetně servisní sítě, projekční činnosti či...

Kategorie: Odpady

Na špičce nejen velikostí expozice

Bezpochyby jednou z nejrozsáhlejších expozic se v rámci mnichovského veletrhu IFAT prezentovala společnost Doppstadt. V kryté hale, na venkovních výstavních plochách i v rámci praktických ukázek se představila celá řada strojů této značky a zájem tuzemských i zahraničních návštěvníků o předvedené inovativní technologie byl značný.

Kategorie: Odpady

S důrazem na kvalitu finálního produktu

Na podzim roku 2013 jsme navštívili kompostárnu Želivec nedaleko Prahy a popsali její tehdejší systém fungování. Rodinná firma Žilíkových, kterou tehdy provozovali otec Oldřich a jeho syn Michal, od té doby rozhodně nestagnuje, naopak v posledních letech provoz kompostárny podstatně navýšil svoji kapacitu a výrazně zmodernizoval používané technologické linky. Momentálně...

Kategorie: Odpady

Bílozelená flotila získala novou posilu

Problematiku odpadového hospodářství je třeba řešit s náležitým předstihem. Tato myšlenka zřejmě nejlépe vystihuje krédo pracovníků technických služeb v Českém Brodě. Aby bylo možné nakládání s odpady kvalitně zajistit, je třeba se vybavit profesionální technikou. A to se v Českém Brodě i díky vypsaným dotačním titulům v posledních letech daří....

Kategorie: Odpady

Nová technika do komunitní kompostárny

Historie obce Nová Ves u Chotěboře se začala psát již ve třináctém století, dnes zde žije téměř 600 obyvatel a obec se snaží dbát o svůj vzhled. K tomu neodmyslitelně patří péče o obecní zeleň a řešení systému zpracování následně vyprodukovaných biologicky rozložitelných odpadů. Proto vznikla v Nové Vsi komunitní...

Kategorie: Odpady

Město si oficiálně převzalo novou technologii do kompostárny

Projekt Vybavení kompostárny v Litomyšli novou technologií za 7 661 980 korun včetně DPH má napomoci nejen zkvalitnění nakládání s biodpady, ale i navýšení kapacity tohoto zpracovatelského místa. Bude sloužit nejen Litomyšli, ale celému mikroregionu. Oficiální předání zakoupené technologie se uskutečnilo 19. listopadu přímo v areálu kompostárny. Přítomni byli zástupci...

Kategorie: Komerční prezentace, Odpady