Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Výkonný drtič nahradí dva stroje

Mezi přední tuzemské výrobce zahradnických, školkařských i střešních substrátů bezpochyby patří východočeská společnost BB Com. V loňském roce oslavila již dvacáté výročí svého založení a postupem doby se z malé firmy, jež původně vyráběla pouze zahradnické substráty, stal úspěšný producent profi substrátů určených pro profesionální pěstitele okrasných rostlin, dřevin, pro...

Kategorie: Odpady

Kompostování zahradnických odpadů

Při kompostování zahradnických odpadů je výhodné zpracovat v zakládce i podíl matolin, kterých vinařské provozy produkují velké množství. Vlastnosti a složení matolin závisí především na technologiích uplatňovaných při pěstování révy vinné, při zpracování hroznů, ale také na řadě environmentálních faktorů. Celkový podíl matolin v kompostových zakládkách složených ze zelinářských odpadů,...

Kategorie: Odpady

Třídění vyrobeného kompostu – cesta ke zvýšení jeho odbytu

V současné době má řada kompostáren v ČR problémy v oblasti odbytu kompostu. Jednoznačně hlavními odběrateli vyrobených kompostů by měli být zemědělci. Ti se však do nákupu kompostů příliš nepouštějí, ačkoliv kompost představuje zdroj živin pro rostlinu, zlepšuje úrodnost půdy a chrání půdu před erozí, což je zvlášť významné v...

Kategorie: Odpady

Stovky tun odpadu, které by pomohly v zimních měsících vytápět Brno, leží na skládkách

Tento týden Brno zasáhly arktické mrazy, které se na území České republiky mají udržet až do začátku března. V tomto období Teplárny Brno výrazně navyšují výrobu tepelné energie pro brněnské domácnosti. Významnou úlohu přitom hraje i městská společnost SAKO, která během roku dodává do sítě brněnské CZT teplo vyrobené z...

Kategorie: Odpady

Od ledna se deset obcí vydalo na cestu k minimálnímu odpadu

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) ve spolupráci s firmou JRK BioWaste Management s. r. o. připravil pro samosprávy rozsáhlý projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu. Rok trvající projekt, do kterého se má zapojit deset českých obcí, chce u těchto samospráv dosáhnout snížení množství produkce směsného komunálního odpadu a maximální možné...

Kategorie: Odpady

Evropská směrnice o odpadech by měla řešit neplatiče

Evropský systém sběru a recyklace elektroodpadu se snaží vypořádat s obcházením zákona ze strany některých online prodejců a dovozců elektrotechniky. Rostoucí počet internetových obchodů a distributorů uvádí na trh elektrozařízení dovezené ze zemí mimo EU, aniž by se podíleli na financování recyklace výrobků v okamžiku, kdy doslouží.

Kategorie: Odpady

Oranžové kontejnery mohou v mrazech zachránit život

V zimě z šatníků vytahujeme ty nejhuňatější svetry a čepice a v každodenním shonu nás nejspíš sotva napadne, jak zvládají mrazivé dny lidé bez domova. Těm jde o život a zachránit je může teplé oblečení. A třeba právě to, které lidé odložili do oranžových kontejnerů.

Kategorie: Odpady

Zpracovaný bioodpad bezezbytku využijí

V areálu Ekocentra - kompostárny Národní kulturní památky Vyšehrad v Praze a poté v jednacím sále NKP Vyšehrad proběhl kontrolní den projektu „Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu“, na kterém NKP Vyšehrad úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem zemědělské techniky. Setkání bylo zároveň i malou oslavou....

Kategorie: Odpady

Šikovný pomocník při svozu odpadu

Lehké nákladní vozy Fuso Canter se dobře uplatní v různých oblastech komunálních služeb. Ať se jedná o nosiče kontejnerů, pracovní plošiny, valníky, sklápěče, nástavby na svoz odpadu, údržbu vozovek, kropicí nebo zametací vozy, vždy najdete vhodný podvozek.

Kategorie: Odpady