Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Ekonomika velí být o krok napřed

Od roku 2002 působí v Zábřehu jako společnost s ručením omezeným stoprocentně vlastněná městem firma EKO servis. Nabídka jejích poskytovaných služeb je srovnatelná s náplní činnosti technických služeb působících ve středně velkých městech. Zahrnuje tedy provoz odpadového hospodářství, čištění města, péči o zeleň, mobiliář i veřejné osvětlení, zimní údržbu komunikací...

Kategorie: Odpady

Aktuální dotace pro odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství obcí není ve většině případů samofinancovatelné z poplatků od občanů a je proto nezbytné dofinancovat vznikající náklady z rozpočtu obce. Proto je žádoucí využít poskytovaných dotací k dovybavení systémů sběru a zpracování odpadů a k realizaci preventivních opatření vedoucích ke snížení nákladů.

Kategorie: Odpady

Po dobrých zkušenostech s prvním drtičem pořídili další

Počátkem roku 1994 bylo rozhodnutím zastupitelstev měst a obcí okresu Litoměřice založeno Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) s cílem zajistit dlouhodobé řešení ekologického nakládání s komunálními odpady. Prvním úkolem bylo dobudování skládky odpadů a zabezpečení jejího provozu. Skládku provozuje od roku 1998 společnost SONO PLUS a kapacita skládky...

Kategorie: Odpady