Mestský mobiliár – odpadové nádoby, koše a kontajnery

Mestský mobiliár zahŕňa všetky prvky, ktoré svojou funkčnosťou, účelnosťou, a je dobre ak aj estetikou, dotvárajú mestské prostredie. Medzi prvky mestského mobiliáru patria: lavičky, lampy, stojany na bicykle, odpadkové koše, mobilné nádoby, poštové schránky, fontánky na pitie, ale aj rôzne formy prístreškov, informačných tabúľ a menších stavieb ako napr. prístrešky na autobusových zastávkach, telefónne búdky, rôzne typy spomaľovačov, zábran vjazdu, stĺpov, stromových pochôdzkových mreží, bariér a zátarás.

Celý článok v printovom vydaní 2/2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *