Nosným tématem byly odpady

Ve dnech 23. až 25.května 2012 proběhla Mezinárodní vědecká konference s názvem Nové směry ve využití zemědělské, dopravní a manipulační techniky ve vztahu k životnímu prostředí. Konala se v hotelu Jestřábí v Černé v Pošumaví.

Hlavním pořadatelem akce byla Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vydavatelství Profi Press spolupracovalo při pořadatelské činnosti prostřednictvím časopisu Komunální technika (viz dostupné materiály v květnovém čísle).
Nosným tématem mezinárodní vědecké konference byla problematika odpadového hospodářství. Odpady vznikají téměř při každé výrobní činnosti, zejména v oblasti zemědělské výroby, v komunální sféře a ve stavebnictví. Charakter odpadů je velmi rozmanitý, lze je dělit na tuhé, tekuté i plynné a proto bylo zaměření jednotlivých příspěvků na konferenci velmi široké. V oficiálních vystoupeních i při neformálních diskusích byly podávány informace o tom, jak se jednotlivá pracoviště s touto problematikou vyrovnávají v České republice i v zahraničí. Konference se zúčastnili vědečtí pracovníci a odborníci ze sedmi států, což představovalo 13 různých pracovišť. Při prezentaci jednotlivých vědeckých referátů se účastníci konference navzájem informovali o význačných výsledcích řešených výzkumných projektů a zároveň byly položeny základy pro návrhy dalších projektů, jejichž řešením bude zemědělská věda převedená do praxe a posunuta o další krok vpřed.
Aktivní podíl účastníků konference pokračoval při zapojení se do neformálních diskusí v diferencovaných tématických okruzích v rámci společenského večera dne 24. 5. a také dne 25. 5. v rámci exkurzí probíhaly další neformální diskuse o problematice související s posláním konference.
Na konferenci aktivně vystoupili někteří sponzoři vědeckého setkání, bez nichž by nebylo možné připravit jednání na požadované vědecké a společenské úrovni. Zejména ředitel firmy Agrio Křemže Ivan Olšan svým osobitým vystoupením propojil teorii s praxí a prezentoval nejen výrobu postřikovačů ve firmě Agrio Křemže s. r. o., ale rozebral i důležité otázky vývoje ve spolupráci s uživateli ve prospěch efektivního nasazení strojů při ochraně zemědělské produkce i životního prostředí. Zástupce firmy Some Jindřichův Hradec Ing. Kamil Koranda se zejména soustředil na prezentaci firmy v oblasti nabídky strojů, jejichž význam se tématicky vázal k obsahu konference. Aktivní účast na konferenci přijal také proděkan pro vnější vztahy Zemědělské fakulty Ing. Petr Konvalina Ph.D., který ve svém obsáhlém vystoupení zdůraznil důležitost při spolupráci při řešení složité problematiky, kterou odpadové hospodářství představuje. Mimo jiné také zdůraznil význam pořádání konference jako prvku, stimulujícího k navazování nových kontaktů, k prohlubování stávající spolupráce mezi jednotlivými odborníky i pracovišti a k začleňování nových vědeckých pracovníků do vyspělých vědeckých kolektivů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *