Filtr

Odpadní plasty – odstraňování a recyklace

Zvyšování materiální životní úrovně, růst spotřeby surovin a energií a nárůst průmyslové výroby přinášejí i negativa dneška. Nepříznivý nárůst nároků na primární surovinové zdroje a jejich postupné vyčerpávání je v rozporu se zájmy současných a budoucích generací.

Kategorie: Nezařazené

Automatické třídící linky s drtiči robustní konstrukce

Kvalitní a rychlejší zpracování různých druhů odpadů na straně jedné a omezování skládek na straně druhé vede investory stále častěji k úvahám nad plně automatizovanými třídícími linkami. Současné technologie třídění umožňují vytřídit maximální možné množství komerčně využitelných materiálů z odpadů.

Kategorie: Nezařazené

Sběrné dvory v systému nakládání s odpadem

Odpadové hospodářství je dnes plánovaný proces, který je zaměřen zejména na snižování celkového množství odpadů a jeho jednotlivých složek a zároveň na zvýšení podílu znovu využití již vzniklých odpadů. Jako každodenní činnost se pro většinu obyvatel ČR stala skutečnost, že odpady z domácností více nebo méně třídí.

Kategorie: Nezařazené

Vážení čtenáři,

únorové číslo našeho časopisu je poněkud specifické. A to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je skutečnost, že jeho součástí je samostatný katalog komunální a zahradní techniky určené pro údržbu veřejné zeleně.

Kategorie: Nezařazené

Hlavním krédem je třídění odpadů

Se statutem samostatné příspěvkové organizace pracují od roku 1992 Technické služby Český Brod. Pro město a spádové obce zajišťují komplexní komunální servis a některé služby vykonávají po celý rok i pro další podnikatelské subjekty. Podnikají v oblastech nakládání s odpady, starají se o veřejné osvětlení, údržbu komunikací a chodníků, veřejnou...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 2/11

Navštívili jsme Hlavním krédem je třídění odpadů                             Od školní průpravy po moderní praxi                               Prostranství a komunikace Před probíhající zimou byl o techniku zájem                   Dvojice malých pomocníků pro všestranné využití             Veřejná zeleň Dvoutaktní a čtyřtaktní řada vyžínačů                               Oranžová jednoosým traktorům sluší                                 Téma: Nakládání s odpady Uplatnění kontejnerů v komunální oblasti                           ...

Kategorie: Nezařazené

Vsadili na výkon a spolehlivost

Podle téměř shodného adjektiva ve slovních spojeních „komunální technika“ a „komunální služby“ je na první pohled patrné, že oba pojmy k sobě patří jako kopyta ke koňovi. Mezi uživatele této techniky se však řadí i jiné subjekty, například podnikající v dopravě. Ty si musí stroje vybírat dvojnásob pečlivě a obezřetně....

Kategorie: Nezařazené

Vyžínače pro různě náročné uživatele

Každý, kdo pravidelně pečuje o trávník okolo domu, či na veřejných prostranství to zná. Moderní sekačky sice díky přesahům záběru žacího nože a skeletu přesahuje pojezdová kola, avšak stejně až těsně ke zdem domů, sloupům, nebo jiným překážkám nůž nezasáhne. ...

Kategorie: Nezařazené

Pro efektivní zimní údržbu

Velmi košatým katalogem komunální techniky včetně široké palety pomocníků pro zimní údržbu komunikací se pyšní firma HANES s. r. o. Jak by také ne; nedávno zahájila třetí dekádu působení na trhu. Jde především o stroje z portfolia holdingu Bucher Schörling, který je největším světovým výrobcem komunální techniky pro údržbu komunikací...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 1/11

Navštívili jsme Setkání tentokrát proběhlo na neutrální půdě                             Podzimní tour zaměřená na traktory slavila úspěchy                   Prostranství a komunikace Seznámení se speciálním kolečkem – minidamprem                   Novinka mezi plošinami se představila v praxi                            Nakládání s odpady Podpora soběstačné obce, nebo plýtvání?                             Vloni téměř 30 000 návštěvníků                                             Veřejná zeleň Vyžínače pro různě náročné uživatele                        Kráčí...

Kategorie: Nezařazené