Filtr

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vám do roku 2011 popřál vše dobré, hodně osobních i pracovních úspěchů a optimizmus do příštích dní. Chce se mi věřit, že období krize opravdu ustupuje a že národní ekonomiky včetně té naší se opět vydají na cestu hospodářského růstu.

Kategorie: Nezařazené

Revitalizácia a radikálna obnova trávnika

Nástup zimy sa spája s utlmením intenzívneho využívania trávnikov a taktiež ich ošetrovaním. Je to však čas a príležitosť na starostlivé zhodnotenie ich stavu a prípravu potrebných operácií na ich zveľadenie v nasledujúcej sezóne. Preto je namieste zamyslieť sa nad ich prípadnou revitalizáciou, aby aj naďalej čo najlepšie plnili svoju...

Kategorie: Nezařazené

Obce a pohrabníctvo

Z pochovávania sa za tisícročia vyvinul jednak spoločenský, ale aj obchodný vzťah, ktorý je potrebný upraviť právnou normou. Platný zákon o pohrebníctve s účinnosťou od 1.januára 2011 nahradí zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve....

Kategorie: Nezařazené

Čistota, pre mesto istota

Úroveň celkového vzhľadu našich miest a obcí speje míľovými krokmi vpred. Najväčšie skoky by mali urobiť turisticky exponované miesta pod permanentným drobnohľadom návštevníkov. Za tým, čo považujeme za samozrejmosť, stojí obrovský kus práce komunálnych podnikov.

Kategorie: Nezařazené

Moduly mění vývoj ve fotovoltaice i architektuře

Společnost Schüco propojila své zkušenosti ve výrobě kovových konstrukcí s odbornou znalostí fotovoltaiky a představením revoluční novinky v podobě okenních a fasádních systémů s tenkovrstvou solární technologií ProSol TF. Fotovoltaické panely už není třeba umísťovat jen na střechy s předepsaným sklonem a namířené nejlépe na jih, ale i na svislé...

Kategorie: Nezařazené

Z odpadu vyrábí elektrickou energii

Pražské služby slavnostně zahájily provoz turbogenerátoru kogenerační jednotky v Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice, která umožní vyrábět z odpadu nejen tepelnou energii, ale také elektrickou. Pražany tak jejich odpad bude nejen hřát, ale také jim svítit a to ve 20 000 domácnostech.

Kategorie: Nezařazené

Čistota, pro město jistota

Úroveň celkového vzhledu našich měst a obcí spěje mílovými kroky vpřed. Největší skoky by měla dělat turisticky exponovaná místa pod permanentním drobnohledem návštěvníků. Za tím, co považujeme za samozřejmost, stojí obrovský kus práce komunálních podniků.

Kategorie: Nezařazené

Uplatnění biomasy v obecní kotelně

Výstavba obecních kotelen a energetických center na využívání rostlinných surovin zaznamenala na konci devadesátých let značný nárůst. Většina tehdy vybudovaných zařízení byly originály, které bylo mnohdy možné označit za prototypy. Přesto většina těchto center budovaných z historického hlediska v minulém tisíciletí stále funguje a plní svůj účel. To platí nejen...

Kategorie: Nezařazené