Filtr

Obsah 11/11

Navštívili jsme Komunální safari se letos opět značně rozrostlo                                Saltex zprvu naskrz vlhl                                  Prostranství a komunikace Odstraňování narušených a nestabilních objektů (4)                             Desáté setkání silničářů proběhlo v Pardubicích                                  Nakládání s odpady Kdo dnes ještě vyhazuje zářivky do popelnice?                                Systém snižuje spotřebu energie a zvyšuje výkonnost                         Veřejná zeleň Mušovu tradičně počasí...

Kategorie: Nezařazené

obsah 10/11

Navštívili jsme Jičínský STAN se letos změnil na regulérní veletrh                     K narozeninám nový stroj                                     Mechanizace pro komunál na výstavě Země živitelka                    Prostranství a komunikace Možnosti dopravy břemen po povodních (3)                                 V pražské zoo byly hned dva důvody k oslavě                      Nakládání s odpady Sběr separovaných složek komunálního odpadu                 Za první pololetí vybráno více než 40 000...

Kategorie: Nezařazené

Využití najdou po celý rok

Pro zahradnictví, drobné zemědělce a zahrádkáře jsou určeny nejrůznější modely malotraktorů. Velmi širokou skupinu představují jednoosé kultivační traktory a rotavátory. První skupina představuje konstrukční řešení různé úrovně.

Kategorie: Nezařazené

Technika pro každý týden

Možná tímto titulkem může začít pojednání o rotačních sekačkách, které patří mezi technické vybavení téměř každé zahrady. I když se v odborné literatuře dočteme, že u kulturních trávníků je v době plné vegetace nutné sekat trávník dvakrát, někde dokonce třikrát týdně, berme v úvahu, že pravidelné sekání probíhá často jednou...

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení dřevin

Dřeviny jsou součástí prostředí kolem nás. Především v urbanizovaném prostředí však mohou představovat riziko. Pád celého jedince, ale i jeho části může v místech s vyšší koncentrací osob znamenat pohromu. Abychom této situaci předešli, je potřebné průběžné sledování jejich stavu a pravidelná a kvalitní údržba.

Kategorie: Nezařazené

Jde o ekonomiku i životní prostředí

V Českém Brodě byl začátkem srpna letošního roku zahájen zkušební provoz svozu bioodpadu. Díky dotaci získané Technickými službami Český Brod ze Státního fondu životního prostředí přibylo koncem července do strojového parku zbrusu nové svozové vozidlo i dostatečné množství nádob na bioodpad. Město tak ve spolupráci s Technickými službami učinilo další...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 9/11

Navštívili jsme Jde o ekonomiku i kvalitu životního prostředí                                 Úklidová četa u Mistra Jana                                                   Prostranství a komunikace Dvě velikosti pro letošní zimu připraveny od Kioti                     Odstraňování sesuvů, nánosů a naplavenin (2)                                   Nakládání s odpady Analýza čistoty vytříděných složek komunálního odpadu                 Praha má červené kontejnery na elektroodpad                          Jsou malé sběrné nádoby...

Kategorie: Nezařazené

Využití multifunkčních nakladačů

K údržbě měst, obcí či areálů dnes neodmyslitelně patří stroj na manipulaci s břemeny a náklady. Takovýto nakladač se sice využívá „pouze“ pár hodin denně, ale po celý rok. Má za úkol naložit a složit paletu, přemístit odpad, naložit sypač posypovým materiálem, uklidit prostranství v zimě od sněhu nebo při...

Kategorie: Nezařazené