Filtr

Obsah 8/10

Navštívili jsme Den zahradní a komunální techniky zhatilo počasí – 2. část                              Dva úsměvy z Kamene                                                Chtějí přiblížit techniku regionálním samosprávám                               Městu poskytují komplexní služby                                            Užitková vozidla se v praxi osvědčila                                     Po úspěšné zimní kombinaci přichází jarní a letní set                Prostranství a komunikace Lázeňský pomocník s bohatým využitím                       Využití rozmetadel v komunálním...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 7/10

Navštívili jsme Dny otevřených dveří se v Milevsku vydařily                              Univerzální lidé jezdí na univerzálních strojích                           Brněnské veletrhy tentokrát v obměněné symbióze                     Prostranství a komunikace Webdispečink pomocníkem v komunálních službách                            Asijští tygři v typicky českém ustrojení                                               Nakládání s odpady Cílem dotací na odpady je omezit skládky                                  Veřejná zeleň První ročník skončil v Nitře...

Kategorie: Nezařazené

Valná hromada za účasti členů i vystavovatelů

Jarní valná hromada Sdružení komunálních služeb spojená s prezentací komunální techniky proběhla tentokrát za velmi vydařeného počasí v metropoli východního Polabí - Přelouči. Tradiční setkání členské základny, doplněné mimo jiné diskusí o dopadech „chodníkové novely“ na provozy technických služeb i oblíbený neformální večerní turnaj v kuželkách, proběhly tentokrát za hojné...

Kategorie: Nezařazené

Dali se cestou ekologického čištění

Děláme teď třikrát více pro Prahu a vaše plíce..., tak zní slogan akciové společnosti Pražské služby, se kterým se Pražané mohou setkávat na kapotách strojového parku, ať již jde o svozová vozidla komunálního odpadu, nebo o techniku pečující o úklid městských komunikací. K těm druhým patří též stroje, které na...

Kategorie: Nezařazené

Pro průběžnou redukci objemu na skládkách

Z průzkumu vyplývá, že jeden člověk ve vybraných obcích Českobudějovicka vyprodukuje průměrně 300 kg komunálního odpadu ročně. Jedná se o odpad již vytříděný, popřípadě zbavený všech recyklovatelných složek. Na vesnici je složení odpadu jiné než ve městech a oproti městům jeho množství výrazně kolísá v průběhu roku.

Kategorie: Nezařazené

V Průhonicích na Grillu

Začátkem třetí dubnové dekády se ještě více zazelenala v té době již tak dost zelená – i jinými barvami vegetace hýřící – Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích. Toto 74hektarové místo odpočinku i bádání tečované dálnicí D1 a na dohled od Prahy...

Kategorie: Nezařazené

Omezování místo podpory

Přísná a stále se zhoršující legislativa, pokračující omezení hospodaření, ekonomická krize, příspěvky dané sice zákonem, ale ponechané na libovůli rozhodnutí krajů, rozmáhající se škůdci i škoda působené zvěří a také situace ve státních lesích patří mezi problémy, které v současné době palčivě pociťují majitelé lesů.

Kategorie: Nezařazené

Obsah 6/10

Navštívili jsme Valná hromada za hojné účasti členů i vystavovatelů                             Na brněnském výstavišti se komunální technika neztratila                      Prostranství a komunikace Čtyři sezóny spolupráce ke spokojenosti obou stran                           Dali se cestou ekologického čištění                                                      Výstava spojena se startem prodejní akce na léto 2010                         Nakládání s odpady Jak se bioodpad z domácností v užitečný...

Kategorie: Nezařazené

S výhodami nákladního vozidla i zemědělského traktoru

Letní údržba komunikací představuje velmi široké spektrum činností, které přímo navazují na předcházející čas zimních plískanic, sněžení a náledí. Zimní práce jsou pro zajištění bezpečné sjízdnosti vozovek často spojené s intenzivní aplikací posypových materiálů, která pak výrazně ovlivňuje následný stav vozovek a náročnost jarního čištění a oprav. Kromě údržby vlastních...

Kategorie: Nezařazené

Vážení čtenáři,

jak to již tradičně v jarních měsících bývá, kalendář překypuje výstavami, dny otevřených dveří i dalšími firemními prezentačními akcemi. Řady z nich jsme se zúčastnili i my, ale přinést vyčerpávající informace například o komunální technice vystavené na brněnském Techagru, by vydalo na obsáhlou přílohu, pokud ne na samostatný časopis. Vybíráme...

Kategorie: Nezařazené