Filtr

Vážení čtenáři,

editoriál minulého čísla byl laděn, co se týče třídění odpadu, velice optimisticky. A ten dnešní by mohl pokračovat v podobném duchu. Na společné tiskové konferenci kolektivních systémů Asekol, Ekolamp a Elektrowin jednoznačně zaznělo, že vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci již přibližně třetina českých domácností.

Kategorie: Nezařazené

Obsah 10/10

Navštívili jsme Na plný úvazek pracují pro město po celý rok          Město Soběslav oslovily zejména moderní stroje      Tři novinky ve Švamberku                                      Kam kráčíš, živitelko?                            Koncem srpna pod stan? Jedině k Jičínu!                              Prostranství a komunikace Známý výrobce nástaveb mění zastoupení                             Nakládání s odpady Dotační možnosti pro bioplynové stanice                       Elektroodpad recykluje třetina...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 9/10

Navštívili jsme Osm let je traktor v plném nasazení                          V novém sedlčanském středisku uživatelům blíž                   Prostranství a komunikace Výložníkové sekačky? Pokrok nelze zastavit!                     Komerční příloha: Až se zima zeptá Až se zima zeptá...                                         Na zimu s novinkami ze Slatiňan                    Umíme postavit ucelenou  řadu                 Zimní údržba s komunálními traktory TYM                              Nakládání s odpady...

Kategorie: Nezařazené

Známy výrobca nadstavieb mení zastúpenie

V našich končinách dobre známy rakúsky výrobca predovšetkým zametacích nadstavieb, spoločnosť Trilety, mení svoje zastúpenie v Českej a Slovenskej republike. Tento rok v auguste prevzala predaj i servis týchto strojov spoločnosť Unikont Group, s. r. o. Kompletizuje si tak svoje výrobkové portfólio, aby zahŕňalo nadstavby na celoročnú údržbu komunikácií.

Kategorie: Nezařazené

Tri novinky v Švamberku

Šiesty ročník predvádzacej akcie Demopark Švamberk 2010 usporiadala v prvých troch septembrových dňoch česká spoločnosť Avistech. Na akcii boli prezentované stroje na údržbu, upratovanie a čistenie miest a obcí, technika na likvidáciu odpadov, pre záhradnícku činnosť a pod. Dominovala tu hlavne značka Avant (na Slovensku ju zastupuje spoločnosť GROLOS s.r.o.)...

Kategorie: Nezařazené

Široké spektrum traktorov pod jednou značkou

Nie je veľa výrobcov, ktorí by svojimi produktmi pokrývali celú škálu traktorov od tých najmenších jednonápravových až po štvorkolesové tátoše vyšších výkonových tried. Okrem rôznorodosti vo výkone a veľkosti pokrývajú aj viaceré oblasti využitia, či už cez špecializáciu na záhradníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo ale aj komunálnu sféru. Reč je o značke...

Kategorie: Nezařazené

Civilista s tvárou vojaka

Na prelome júla a augusta, teda uprostred takzvanej uhorkovej sezóny, kedy sa novinári doslova pachtia za informáciami akéhokoľvek druhu, sme mali možnosť spracovať celkom unikátnu tému týkajúcu sa premiérového stroja svojho druhu v českých luhoch, hájoch a predovšetkým mokradiach.

Kategorie: Nezařazené

Ošetrovanie trávnikov – choroby a škodcovia

Trávnaté plochy sú často najrozľahlejšou súčasťou verejnej zelene a preto sú aj jedným z najdôležitejších prvkov, od ktorých závisí celkový dobrý dojem z udržiavaných verejných priestranstiev. Problematika starostlivosti o trávnik však nie je ani zďaleka taká jednoduchá, ako by sa mohla na prvý pohľad zdať. Pre dokonalý vzhľad je potrebné...

Kategorie: Nezařazené