Filtr

Analýzy biomasy a biopalív

Záujemcov o využívanie biomasy na energetické účely z radov farmárov a predstaviteľov samospráv neustále pribúda. Zvyšuje sa záujem aj o spracovanie biomasy do rôznych foriem tuhého paliva (balíky, brikety, pelety) s cieľom znižovania nákladov na poľnohospodársku výrobu a uplatnenie sa na trhu s biopalivami. K tomu aby sa výrobok mohol...

Kategorie: Nezařazené

Záhradníci uspeli aj v komunálnych službách

V tejto rubrike zvykneme prinášať predovšetkým poznatky z fungovania rôznych komunálnych podnikov. V poslednom čase sa však čoraz častejšie stretáme so spoločnosťami, ktoré poskytovanie služieb pre mestá a obce majú ako doplnkovú činnosť popri svojej hlavnej náplni. Jednou z nich je aj úspešná trenčianska spoločnosť Green project, s.r.o.

Kategorie: Nezařazené

Fúze s pečetí kvality

Španělská společnost Ros Roca působí na trhu již více než padesát let. Patří do extraligy evropských výrobců nástaveb na svoz komunálního a průmyslového odpadu. Z dalších výrobků je možné zmínit myčky odpadových nádob, pneumatické systémy na sběr odpadů a jeho třídičky. Zabývá se i problematikou bioplynových stanic.

Kategorie: Nezařazené

Odpadní plasty – odstraňování a recyklace

Zvyšování materiální životní úrovně, růst spotřeby surovin a energií a nárůst průmyslové výroby přinášejí i negativa dneška. Nepříznivý nárůst nároků na primární surovinové zdroje a jejich postupné vyčerpávání je v rozporu se zájmy současných a budoucích generací.

Kategorie: Nezařazené

Automatické třídící linky s drtiči robustní konstrukce

Kvalitní a rychlejší zpracování různých druhů odpadů na straně jedné a omezování skládek na straně druhé vede investory stále častěji k úvahám nad plně automatizovanými třídícími linkami. Současné technologie třídění umožňují vytřídit maximální možné množství komerčně využitelných materiálů z odpadů.

Kategorie: Nezařazené

Sběrné dvory v systému nakládání s odpadem

Odpadové hospodářství je dnes plánovaný proces, který je zaměřen zejména na snižování celkového množství odpadů a jeho jednotlivých složek a zároveň na zvýšení podílu znovu využití již vzniklých odpadů. Jako každodenní činnost se pro většinu obyvatel ČR stala skutečnost, že odpady z domácností více nebo méně třídí.

Kategorie: Nezařazené

Vážení čtenáři,

únorové číslo našeho časopisu je poněkud specifické. A to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je skutečnost, že jeho součástí je samostatný katalog komunální a zahradní techniky určené pro údržbu veřejné zeleně.

Kategorie: Nezařazené

Hlavním krédem je třídění odpadů

Se statutem samostatné příspěvkové organizace pracují od roku 1992 Technické služby Český Brod. Pro město a spádové obce zajišťují komplexní komunální servis a některé služby vykonávají po celý rok i pro další podnikatelské subjekty. Podnikají v oblastech nakládání s odpady, starají se o veřejné osvětlení, údržbu komunikací a chodníků, veřejnou...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 2/11

Navštívili jsme Hlavním krédem je třídění odpadů                             Od školní průpravy po moderní praxi                               Prostranství a komunikace Před probíhající zimou byl o techniku zájem                   Dvojice malých pomocníků pro všestranné využití             Veřejná zeleň Dvoutaktní a čtyřtaktní řada vyžínačů                               Oranžová jednoosým traktorům sluší                                 Téma: Nakládání s odpady Uplatnění kontejnerů v komunální oblasti                           ...

Kategorie: Nezařazené