Filtr

Kompostování ve vaku – II.

Kompostování ve vaku patří mezi způsoby zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů (BRO), které lze označit po provedení ekonomického zhodnocení za investičně výhodné a provozně méně náročné kompostovací technologie. Poměrně nízké investiční náklady lze dosáhnout zejména úsporou vodohospodářsky zabezpečené plochy, nutné k provozování kompostáren s využíváním kompostovacích vaků.

Kategorie: Nezařazené

Setkání v Pardubicích s vysokou účastí

Začátkem dubna proběhlo tentokrát pod patronací akciové společnosti Služeb města Pardubic tradiční jednání valné hromady a setkání členské základny Sdružení komunálních služeb (SKS). Setkání bylo doplněno výstavou komunální techniky v areálu pořádající organizace. Některé z vystavených modelů připravených pro letošní sezónu si v Pardubicích odbyly svoji republikovou premiéru. ...

Kategorie: Nezařazené

Vše pro kvalitní a zdravé trávníky

Ukázka sortimentu a novinek traktorů Kioti a Shibaura, vřetenových a rotačních sekaček Jacobsen, Ransomes, Shibaura a Lastec i široké škály přípojného příslušenství na údržbu zahrad, parků, cest a chodníků proběhla koncem dubna již tradičně v rámci Dnů otevřených dveří společnosti Ittec v jejím areálu v Modleticích. Stejně jako každý rok...

Kategorie: Nezařazené

Kompostování ve vaku – I.

Při kompostování ve vaku jde v podstatě o kompostování v pásových hromadách na volné ploše, kdy hromady jsou uloženy v uzavřených PE-vacích známých z oblasti uskladňování statkových krmiv, avšak upravených pro kompostování.

Kategorie: Nezařazené

Bioodpady na bázi dřevní a travní hmoty

Při údržbě zelených ploch, které jsou součástí občanské zástavby v ČR, vzniká velké množství bioodpadu, v jehož skladbě převládá travní hmota a biomasa z údržby dřevin. Včasné odstranění této hmoty je z estetického a hygienického hlediska nutností. V článku autor popisuje základní parametry dvou vybraných technologických linek na zpracování a...

Kategorie: Nezařazené

Prioritou je práce pro město

V roce 1996 byla městem Bechyně ležícím na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutná jako stoprocentním vlastníkem založena společnost BYTENES. Firma je organizována ve dvou střediscích. To první pečuje o bytový i nebytový fond v majetku města a druhé zabezpečuje technické služby. Společnost také nabízí své služby pro občany města,...

Kategorie: Nezařazené

Frézy pro těžkou práci

Kopřivnická firma Agrocar, s. r. o., se stala od letošního roku výhradním dovozcem a přímým zástupcem renomovaného dánského výrobce pařezových fréz, společnosti FSI power-tech ApS, pro Českou republiku. Jde o velmi mladou, dynamicky expandující výrobní a montážní firmu, která spolu s know-how a víceletými zkušenostmi v oboru štěpkovacích a pařezových...

Kategorie: Nezařazené

Univerzální nosiče výměnných nástaveb

V letošním roce si odborná veřejnost a uživatelé vozidel UNIMOG na celém světě spolu s výrobcem společností Daimler AG připomínají jednu významnou událost, která v období po 2. světové válce významně ovlivnila vývoj a konstrukci v segmentu výroby užitkových vozidel pro silniční údržbu, terénní provoz a zemědělství.Rok 2011 je rokem,...

Kategorie: Nezařazené

Vážení čtenáři,

bývá letitým zvykem, že pokud není zrovna o čem diskutovat a potažmo psát, a to ve společnosti na jakékoli úrovni, přicházejí ke slovu osvědčená roky prověřená témata. Muži v takovém případě nejraději proberou situaci na politické scéně, sportovní výsledky či kvalitu právě nalévaných nápojů. Ženská část populace fundovaně rozebere a...

Kategorie: Nezařazené

Vážení čtenáři,

nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, zpívalo se ve slavné písni Osvobozeného divadla ve třicátých letech minulého století a toto tvrzení platí bezezbytku dosud. V úvodníku, který jsem psal před měsícem, byla stěžejním tématem změna termínu i místa konání Dne zahradní a komunální techniky. A ejhle! Měsíc se s...

Kategorie: Nezařazené