Filtr

7/2009

Navštívili jsme Univerzální multifunkční stroje jsou jedinou cestou                         Prostranství a komunikace Nová dimenze techniky pro údržbu komunikací                     Nakládání s odpady Watenvi s bohatým doprovodným programem                  Logistika sběru a svozu bioodpadu                               Již třetí setkání s veřejností                                          Veřejná zeleň Údržba povrchových staveb k odvodnění pozemků – 1. část        Hlavní myšlenkou nabídka technologických celků                  Stále se...

Kategorie: Nezařazené

Univerzální multifunkční stroje jsou jedinou cestou

Posilou technického parku společnosti AVE Ústí nad Labem se stal před letní sezónou univerzální kloubový nosič Holder C 2.42 agregovaný s mulčovačem Humus. Sázka na univerzální nosič není náhodná. V Ústí nad Labem jde již o druhý stroj stejné značky. Ten první má za sebou celoroční provoz, při kterém se...

Kategorie: Nezařazené

Hlavní myšlenkou nabídka technologických celků

Zpracování biologicky rozložitelného odpadu bylo nosným tématem Dne komunální techniky, který uspořádala koncem května v areálu tábořiště Soukeník v Sezimově Ústí společnost SOME Jindřichův Hradec. Obdobné akce pořádá společnost SOME Jižní Morava již po několik let, ale v Čechách proběhla vůbec poprvé

Kategorie: Nezařazené

Nová dimenze techniky pro údržbu komunikací

Na našich komunikacích se již třetím rokem setkáváme stále častěji se stroji pro letní a zimní údržbu komunikací nesoucí značku chorvatského výrobce RASCO. Název tohoto výrobce by se dal shrnout následovně:R = robustní, A = akční, S = spolehlivé, C = kompaktní, O = osvědčené... ...

Kategorie: Nezařazené

Watenvi s bohatým doprovodným programem

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi, který tvoří 15. mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace a 15. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno, se letos konal v prostředí současné ekonomické krize. Přesto se jej zúčastnilo 44 nových vystavovatelů a do Brna přijela také řada obchodních delegací ze střední...

Kategorie: Nezařazené

Logistika sběru a svozu bioodpadu

Cena za svoz odpadu by neměla být navyšována o poplatky za svoz biologicky rozložitelného odpadu. Tato cena by měla být zahrnuta do poplatku za likvidaci odpadu, nikoliv však být účtována separátně. Důvodem pro separaci bioodpadu ze směsného odpadu je direktiva EU O skládkování, která má za cíl snížit množství bioodpadu...

Kategorie: Nezařazené

Stále se objevují nové značky

V areálu motelu Farma Poříčí nedaleko Pelhřimova uspořádala v polovině května společnost Cime Den komunální techniky. Vystaveny byly dvě skupiny strojů. Ta první pouze pasivně, ovšem druhá zahrnující například sekačky, příkopová ramena, malotraktory, vysavače nebo mulčovače se představila v praktických ukázkách a zájemci si mohli některé ze strojů i sami...

Kategorie: Nezařazené

Renovace hřiště v anglickém stylu

V tréninkovém areálu AC Sparty Praha na Strahově proběhl koncem dubna Mezinárodní odborný seminář IOG na téma Renovace fotbalových hřišť anglickou metodou spojený s praktickými ukázkami potřebných technologií i výstavkou strojů a techniky vhodné k ošetřování přírodních i syntetických trávníků.

Kategorie: Nezařazené