Filtr

S důrazem na konstrukci příkopových ramen

Můžeme říci, že k povinné výbavě všech organizací, které se starají během jarních až podzimních měsíců o údržbu veřejných komunikací a jejich bezprostředního okolí, patří různé typy a provedení příkopových vyžínacích ramen. Ta se dodávají v různém provedení. Základní skupiny tohoto příslušenství můžeme rozdělit na modely agregované do tříbodového závěsu...

Kategorie: Nezařazené

Po třech letech v Ostrovačicích

Dvoudenní předváděcí akci komunální a zemědělské techniky, strojů na přípravu půdy a štěpkovačů uspořádala v květnu v Ostrovačicích nedaleko Brna společnost Bonas. Prezentace s názvem Ostrovačice Demo 2011 byla určena nejen zájemcům o koupi nové techniky, ale i prodejcům, kteří zde měli ideální možnost praktického vyzkoušení celé škály modelů.

Kategorie: Nezařazené

Největší předváděcí akce v Moravskoslezském kraji

Průřez sortimentem komunálních traktorů, kloubových nosičů a jednonápravových malotraktorů samozřejmě s nabídkou příslušných vhodných adaptérů a dalších zařízení si mohli po dva dny prohlédnout návštěvníci výstavy zahradní, lesní a komunální techniky Koblov 2011. V Ostravě-Koblově ji po dva dny tradičně pořádala společnost Chlebiš a jde zřejmě o největší akci s...

Kategorie: Nezařazené

Asfalt to rád horké

Asfalt to rád horké, to ví i firma PEKASS a.s., která je již několik let oficiálním a výhradním zástupcem německé značky ATC v České republice. V ATC již před mnoha lety vyvinuli termokontejner, který udržuje asfaltový materiál pro opravy silnic v ideální teplotě, jeho pokládání je pak na vyšší kvalitativní...

Kategorie: Nezařazené

Údržba okolí cest je velmi důležitá

Údržba cest a jejich okolí představuje velice rozmanité pracovní činnosti, které lze realizovat speciálními i univerzálními stroji. Údržbu lze rozdělit v závislosti na četnosti a charakteru prací. Podle toho jde o činnost plánovanou periodickou, kdy jsou lhůty například tříměsíční až tříleté (sečení, výsadba, prořezávka stromů), nebo o činnost operativní, kdy...

Kategorie: Nezařazené

Vážení čtenáři,

předpokládám, že nebudu zřejmě zdaleka jediným účastníkem silničního provozu, kterému se s každým přicházejícím jarem zdá, že zima, jež právě skončila, dala komunikacím, dálnicemi počínaje a tou nejzapadlejší silničkou místního formátu konče, pořádně zabrat. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se paní zima obzvláště dlouho vyřádila a mnohde se v...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 7/11

Navštívili jsme Představila se technika hlavně na letní sezónu                        Hospodaření s odpady ve znamení čistoty                              Největší předváděcí akce v Moravskoslezském kraji                 Prostranství a komunikace Odstraňování škod na plochách po povodních                                  Nakládání s odpady Veletrh s bohatým doprovodným programem                   Dvě mouchy jednou ranou                                   Startu provozu kompostárny nic rozumného nebrání             Směsný odpad po zavedení...

Kategorie: Nezařazené

Technika nielen pre lesné cesty

Je nespochybniteľným faktom, že les môže byť ekonomicky prínosný len vtedy, ak ho pretínajú kvalitné cesty pre odvoz dreva. Nemenej dôležité sú i ďalšie komunikácie rôznych typov a účelov, ktoré nám prinajmenšom skracujú vzdialenosti a spríjemňujú život.

Kategorie: Nezařazené

Údržba okolia ciest je veľmi dôležitá

Údržba ciest a ich okolia predstavuje veľmi rozmanité pracovné činnosti, ktoré môžeme realizovať špeciálnymi i univerzálnymi strojmi. Údržbu môžeme rozdeliť v závislosti na počet a charakter prác. Podľa toho ide o plánovanú periodickú činnosť, kedy sú lehoty napríklad trojmesačné až trojročné (kosenie, výsadba, prerezávka stromov), alebo ide o operatívnu činnosť,...

Kategorie: Nezařazené

Intenzitné triedy údržby zelene

Ako vyplýva zo samotného názvu článku, budeme sa zaoberať údržbou sídelnej zelene a mierou tejto údržby. Miera údržby súvisí so vzhľadom, súvisí tiež s finančnými nákladmi na údržbu a súvisí aj s mierou rovnováhy alebo stability jednotlivých vegetačných prvkov, ktoré sa na daných plochách nachádzajú.

Kategorie: Nezařazené