Filtr

Chtějí přiblížit techniku regionálním samosprávám

Pod záštitou hejtmana kraje Vysočina proběhl v areálu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v Jihlavě v polovině června druhý ročník Dne komunální techniky. Za účasti starostů obcí a pracovníků provozů technických služeb a údržby silnic se zde prezentovalo více než 40 vystavovatelů a přes 150 strojů. Výstava doplněná praktickými...

Kategorie: Nezařazené

Vážení čtenáři,

srpnové číslo časopisu je věnováno ožehavému tématu zametání a čištění komunikací a chodníků. Jde o problematiku, která, možná až v závěsu po pravidelném odvozu odpadků, jež nám zřejmě nejvíce nejdou pod nos, prvořadě pálí a leží na srdci každého občana.

Kategorie: Nezařazené

Vážení čtenáři,

srpnové číslo časopisu je věnováno ožehavému tématu zametání a čištění komunikací a chodníků. Jde o problematiku, která, možná až v závěsu po pravidelném odvozu odpadků, jež nám zřejmě nejvíce nejdou pod nos, prvořadě pálí a leží na srdci každého občana.

Kategorie: Nezařazené

Vážení čtenáři,

srpnové číslo časopisu je věnováno ožehavému tématu zametání a čištění komunikací a chodníků. Jde o problematiku, která, možná až v závěsu po pravidelném odvozu odpadků, jež nám zřejmě nejvíce nejdou pod nos, prvořadě pálí a leží na srdci každého občana.

Kategorie: Nezařazené

Obsah 8/10

Navštívili jsme Den zahradní a komunální techniky zhatilo počasí – 2. část                              Dva úsměvy z Kamene                                                Chtějí přiblížit techniku regionálním samosprávám                               Městu poskytují komplexní služby                                            Užitková vozidla se v praxi osvědčila                                     Po úspěšné zimní kombinaci přichází jarní a letní set                Prostranství a komunikace Lázeňský pomocník s bohatým využitím                       Využití rozmetadel v komunálním...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 7/10

Navštívili jsme Dny otevřených dveří se v Milevsku vydařily                              Univerzální lidé jezdí na univerzálních strojích                           Brněnské veletrhy tentokrát v obměněné symbióze                     Prostranství a komunikace Webdispečink pomocníkem v komunálních službách                            Asijští tygři v typicky českém ustrojení                                               Nakládání s odpady Cílem dotací na odpady je omezit skládky                                  Veřejná zeleň První ročník skončil v Nitře...

Kategorie: Nezařazené

Valná hromada za účasti členů i vystavovatelů

Jarní valná hromada Sdružení komunálních služeb spojená s prezentací komunální techniky proběhla tentokrát za velmi vydařeného počasí v metropoli východního Polabí - Přelouči. Tradiční setkání členské základny, doplněné mimo jiné diskusí o dopadech „chodníkové novely“ na provozy technických služeb i oblíbený neformální večerní turnaj v kuželkách, proběhly tentokrát za hojné...

Kategorie: Nezařazené

Dali se cestou ekologického čištění

Děláme teď třikrát více pro Prahu a vaše plíce..., tak zní slogan akciové společnosti Pražské služby, se kterým se Pražané mohou setkávat na kapotách strojového parku, ať již jde o svozová vozidla komunálního odpadu, nebo o techniku pečující o úklid městských komunikací. K těm druhým patří též stroje, které na...

Kategorie: Nezařazené

Pro průběžnou redukci objemu na skládkách

Z průzkumu vyplývá, že jeden člověk ve vybraných obcích Českobudějovicka vyprodukuje průměrně 300 kg komunálního odpadu ročně. Jedná se o odpad již vytříděný, popřípadě zbavený všech recyklovatelných složek. Na vesnici je složení odpadu jiné než ve městech a oproti městům jeho množství výrazně kolísá v průběhu roku.

Kategorie: Nezařazené

V Průhonicích na Grillu

Začátkem třetí dubnové dekády se ještě více zazelenala v té době již tak dost zelená – i jinými barvami vegetace hýřící – Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích. Toto 74hektarové místo odpočinku i bádání tečované dálnicí D1 a na dohled od Prahy...

Kategorie: Nezařazené