Filtr

Známy výrobca nadstavieb mení zastúpenie

V našich končinách dobre známy rakúsky výrobca predovšetkým zametacích nadstavieb, spoločnosť Trilety, mení svoje zastúpenie v Českej a Slovenskej republike. Tento rok v auguste prevzala predaj i servis týchto strojov spoločnosť Unikont Group, s. r. o. Kompletizuje si tak svoje výrobkové portfólio, aby zahŕňalo nadstavby na celoročnú údržbu komunikácií.

Kategorie: Nezařazené

Tri novinky v Švamberku

Šiesty ročník predvádzacej akcie Demopark Švamberk 2010 usporiadala v prvých troch septembrových dňoch česká spoločnosť Avistech. Na akcii boli prezentované stroje na údržbu, upratovanie a čistenie miest a obcí, technika na likvidáciu odpadov, pre záhradnícku činnosť a pod. Dominovala tu hlavne značka Avant (na Slovensku ju zastupuje spoločnosť GROLOS s.r.o.)...

Kategorie: Nezařazené

Široké spektrum traktorov pod jednou značkou

Nie je veľa výrobcov, ktorí by svojimi produktmi pokrývali celú škálu traktorov od tých najmenších jednonápravových až po štvorkolesové tátoše vyšších výkonových tried. Okrem rôznorodosti vo výkone a veľkosti pokrývajú aj viaceré oblasti využitia, či už cez špecializáciu na záhradníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo ale aj komunálnu sféru. Reč je o značke...

Kategorie: Nezařazené

Civilista s tvárou vojaka

Na prelome júla a augusta, teda uprostred takzvanej uhorkovej sezóny, kedy sa novinári doslova pachtia za informáciami akéhokoľvek druhu, sme mali možnosť spracovať celkom unikátnu tému týkajúcu sa premiérového stroja svojho druhu v českých luhoch, hájoch a predovšetkým mokradiach.

Kategorie: Nezařazené

Ošetrovanie trávnikov – choroby a škodcovia

Trávnaté plochy sú často najrozľahlejšou súčasťou verejnej zelene a preto sú aj jedným z najdôležitejších prvkov, od ktorých závisí celkový dobrý dojem z udržiavaných verejných priestranstiev. Problematika starostlivosti o trávnik však nie je ani zďaleka taká jednoduchá, ako by sa mohla na prvý pohľad zdať. Pre dokonalý vzhľad je potrebné...

Kategorie: Nezařazené

Technológie pre spracovanie hmoty na energetickú štiepku

Zber dát bol realizovaný na plantážach rýchlorastúcich drevín, konkrétne klonov krížencov topoľov čiernych a balzamových v lokalite Krejcárka u Novej Vsi, Bavorov a Chlumská Hora. Sú tu uvedené údaje o spôsobe manipulácie a spracovania drevnej hmoty rýchlorastúcich drevín a dosiahnutá skutočná výkonnosť jednotlivých spôsobov spracovania. Pracovné operácie boli vykonané s...

Kategorie: Nezařazené

Výložníkové kosačky? Pokrok sa nedá zastaviť!

Koncom júna tohto roku prebehla u našich západných susedov už tradičná ukážka žacích a pracovných strojov firmy Mulag. Išlo o zostavu dvoch vozidiel Mercedes-Benz Unimog U400 s čelným tandemovým strojom Mulag MKF 600 a zostavou TRIO-Mäher, ktorú tvorí čelný stroj Mulag MKM 700 a zadná nadstavba Mulag MHU 800. Ukážka...

Kategorie: Nezařazené

V ponuke nie sú iba rotačné kosačky

Keď sa povie ADACOM, vybavia sa každému užívateľovi komunálnej techniky predovšetkým zelenobiele francúzske rotačné kosačky Etesia. Niet div, že sa nájde len málo miest, kde by pri údržbe zelených plôch práve tieto kosačky nepomáhali. Zostávajú aj naďalej základným stavebným kameňom ponuky, v každom prípade portfólio spoločnosti ADACOM je oveľa širšie....

Kategorie: Nezařazené