Filtr

Úžitkové vozidlá BONETTI 4×4

Na náš trh sa dostáva nová značka komunálnej techniky a preto je namieste priniesť našim čitateľom niekoľko základných informácii o aktuálnej novinke - úžitkových vozidlách značky BONETTI. Rozhodnutie uviesť túto novú značku na Slovensku je dané zámerom importéra firmy Ferrofon s.r.o., ktorou chce rozšíriť svoju ponuku vozidiel GASOLONE a PIAGGIO...

Kategorie: Nezařazené

Deň komunálnej a záhradnej techniky

Dlho očakávaný deň D je už za nami a tak vám môžeme priniesť prvé dojmy z doteraz najväčšej akcie organizovanej naším vydavateľstvom Profi Press SK, s.r.o. a konkrétne časopisom Komunálna technika. Ako už podnadpis článku napovedá, napriek všetkým rizikám môžeme prvý ročník tohto podujatia hodnotiť ako úspešný. Pre vás, ktorí...

Kategorie: Nezařazené

Základy kompostovania

Úrodnosť poľnohospodárskej pôdy sa po stáročia udržovala využívaním organických zvyškov, spravidla vyzretých organických exkrementov hospodárskych zvierat. V dnešnom období je možné zvyšovať úrodnosť nielen priemyselnými hnojivami, ale aj organickými látkami na báze fermentačných rozkladných procesov z odpadových látok.

Kategorie: Nezařazené

Výsadba drevín na verejných priestranstvách

Vďaka rozvinutým škôlkárskym technológiám sa výsadby stromov a krov môžu zakladať počas celého vegetačného obdobia. Na techniku a termín výsadby drevín majú vplyv najmä typy sadbového materiálu. Tie sa odlišujú predovšetkým charakterom úpravy koreňovej sústavy, spôsobom manipulácie pri výsadbe a následnom ošetrení.

Kategorie: Nezařazené

Z talianskych uličiek na slovenské cesty a polia

Vozidlá Gasolone predchádza ich povesť ideálneho malého úžitkového vozidla do komunálnych podmienok. Nám sa naskytla možnosť overiť si jeho proklamované vlastnosti priamo v podniku, kde vsadili na túto značku. Dokonca sme sa mohli osobne posadiť aj za volant skúšobného vozidla a otestovať jeho jazdné vlastnosti.

Kategorie: Nezařazené

Na výstave v Budapešti

Jednou z najdôležitejších aktivít nášho vydavateľstva je mapovať dianie v komunálnej sfére aj prostredníctvom účasti na všetkých dôležitých seminároch a výstavách na Slovensku. V posledných januárových dňoch tohto roka sme využili pozvanie spoločnosti Odisys SK, s.r.o. z Nových Zámkov a rozhodli sme sa prekročiť hranice našich všedných dní a nazrieť...

Kategorie: Nezařazené

Kotle na spalování celých balíků biomasy

Mezi regionální obnovitelné zdroje energie s velkým potenciálem patří zejména biomasa. Přesto, či právě proto, je třeba ji využívat s co největší účinností. Maximální efekt může přinést výroba tepla nebo kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET). Nutnou podmínkou je dostatek vhodné suroviny a kvalitní technologie pro spalování.

Kategorie: Nezařazené

Jak uklízí Barcelona

Správný lesk hlavnímu městu španělské provincie Katalánsko – Barceloně – dodává zejména technika značky AUSA. Podnik vyrábí stroje pro úklid a čistění měst a ve své branži patří stejně jako místní fotbalový celek FCB zvaný „Barca“ ke špičce. To byl spolu s jistou dávkou patriotismu důvod, proč se barcelonská společnost...

Kategorie: Nezařazené