Filtr

Využití hmoty vznikající při údržbě dřevin

Při údržbě zeleně v komunální sféře vzniká značné množství dřevní biomasy. Tento materiál je cennou surovinou, která má ale specifické vlastnosti a před dalším zpracováním je nutné provést úpravy jeho fyzikálních vlastností. Autoři článku popisují důležité aspekty při jeho získávání a možnosti využití. ...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 4/09

Navštívili jsme Vyjma tepla služby všeho druhu V Opavě silná flotila pod jedním praporem Prostranství a komunikace Se zimou ve zpětném zrcátku Mobiliář přispívá ke zkrášlení obcí a měst Nakládání s odpady Lidé by měli třídit bioodpad Watenvi o využití odpadu Téma: Údržba veřejné zeleně Využití hmoty vznikající při údržbě...

Kategorie: Nezařazené

Ozdravná kúra pro trávník po zimním spánku

Po dlouhé zimě je velmi vhodné dát trávníku ozdravnou kúru. Velmi dobrým pomocníkem pro potřebnou regeneraci a provzdušnění jsou nové stroje značky VIKING s typovým označením LE 540 a LB 540. Tyto provzdušňovače (vertikutátory) za pomoci sedmi dvojitých nožů trvale odstraňují mech, zplstnatělou trávu a plevel. Zároveň lehce naruší a...

Kategorie: Nezařazené

Mobiliář přispívá ke zkrášlení obcí a měst

Upravené náměstí, park nebo náves je vizitkou každé obce a každého města. Nedílnou součástí těchto veřejných prostranství je také městský mobiliář a informačně orientační značení. Všichni kolem sebe denně vidíme příklady toho, jaká změna v této oblasti v uplynulých letech nastala. ...

Kategorie: Nezařazené

Mobiliář přispívá ke zkrášlení obcí a měst

Upravené náměstí, park nebo náves je vizitkou každé obce a každého města. Nedílnou součástí těchto veřejných prostranství je také městský mobiliář a informačně orientační značení. Všichni kolem sebe denně vidíme příklady toho, jaká změna v této oblasti v uplynulých letech nastala.

Kategorie: Nezařazené

Mobiliář přispívá ke zkrášlení obcí a měst

Upravené náměstí, park nebo náves je vizitkou každé obce a každého města. Nedílnou součástí těchto veřejných prostranství je také městský mobiliář a informačně orientační značení. Všichni kolem sebe denně vidíme příklady toho, jaká změna v této oblasti v uplynulých letech nastala.

Kategorie: Nezařazené

Mobiliář přispívá ke zkrášlení obcí a měst

Upravené náměstí, park nebo náves je vizitkou každé obce a každého města. Nedílnou součástí těchto veřejných prostranství je také městský mobiliář a informačně orientační značení. Všichni kolem sebe denně vidíme příklady toho, jaká změna v této oblasti v uplynulých letech nastala.

Kategorie: Nezařazené

V Opavě silná flotila pod jedním praporem

Technické služby Opava s. r. o. jsme letos navštívili především proto, abychom se zeptali na zkušenosti s provozem lehkých užitkových vozidel značky Piaggio.Tato vozidla mají totiž v místním rozsáhlém strojovém parku své nezastupitelné místo. První Piaggio zde začalo pracovat v roce 2001 a od té doby se flotila vozidel této...

Kategorie: Nezařazené

Lidé by měli třídit bioodpad

Novou kampaň s cílem lépe informovat občany o nakládání s bioodpadem zahájilo s přicházejícím jarem občanské sdružení Ekodomov. S názvem Dejte šanci bioodpadu ji sdružení připravilo s podporou Operačního programu životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Magistrátu hlavního města Prahy, Ústeckého kraje a Ministerstva vnitra České republiky.

Kategorie: Nezařazené