Skladba zmiešaného komunálneho odpadu po zavedení systému zberu BRKO

Príspevok hodnotí vplyv zberu biologicky rozložiteľného odpadu na zloženie zmiešaného komunálneho odpadu v zvolenom regióne. Analyzované údaje z rozborov zmiešaného komunálneho odpadu sú porovnané s oblasťami, v ktorých je nastavený rôzny spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. V závere sú zistené skutočnosti využité pre odporúčania pre plánovanie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v iných lokalitách.

Viac v printovom vydaní KT

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *