Teorie grunt, praxe špunt

S maximálním možným efektem využila některé své exponáty z jarních brněnských veletrhů Techagro a Silva Regina firma Wincorp Agri, s. r. o. Zanedlouho po ukončení statické přehlídky je totiž prezentovala v nasazení. Rčení našich babiček o tom, že polévka je grunt a maso je špunt, lze směle aplikovat i na teorii a praxi.

Na dvoudenní dubnové akci představila společnost Wincorp Agri ve středních Čechách celkem zhruba šedesáti zájemcům výrobky německé firmy HEN-AG, která od roku 1995 vyvíjí a vyrábí technologické celky pro úpravu cest a silnic nižších tříd, cyklostezek, parkovišť, krajnic, příkopů a ploch s rozmanitým povrchem.

Efektivní údržba cest
„Vyvinuli jsme technologii pro drcení kamenů, betonu či asfaltu přímo na místě bez nutnosti odvozu materiálu ke zpracování jinam. Při uplatnění tohoto postupu vznikne základ nové konstrukční vrstvy cesty a přitom není porušena její nosná vrstva a stabilita. Srdcem strojů je silný pomaloběžný rotor s pohonem od patentově chráněné centrální zubové převodovky. Dnes předvádíme, jak lze s nízkými náklady opravit polní nebo lesní cestu. Přivezli jsme dva stroje. Fréza HEN model RBM-M 2000 o záběru 2050 milimetrů v agregaci s traktorem Fendt 933 Vario s maximálním výkonem 330 koní pracuje až do hloubky 30 centimetrů a rozrušuje materiál na zrnitost do 45 milimetrů. Následně za traktorem Valmet, dnes Valtra, 8400 o výkonu 140 koní připojená stabilizační fréza HEN S. P. 21 o záběru 2000 milimetrů s vibračními deskami materiál důkladně promíchává, při dalším přejezdu utuží a vytvoří požadovaný profil pro odtok vody,“ vysvětlil účastníkům přehlídky spolumajitel rodinné společnosti HEN-AG Peter Nafzger.
„S německým partnerem spolupracujeme od roku 2005 a prvním projektem byla úprava cest u Lokte na Karlovarsku. I po sedmi letech soustavného provozu těžké lesní techniky není třeba tamní komunikace obnovovat. Potřebují pouze utužovat,“ doplnil Ing Roman Roučka, jednatel společnosti Wincorp Agri, jež zastupuje firmu HEN-AG na českém trhu.

Tři velikostní řady
Pro zmíněné práce jsou určeny frézy řady RBM – Recyceln (recyklovat) – Brechen (drtit) – Mischen (mísit) ve třech velikostních řadách: L (leicht, lehká), M (mittel, střední) a S (stark, silná) v pracovní šířce od 105 do 250 cm.
Nosný agregát, nejlépe traktor, musí disponovat superplazivou rychlostí a pokud možno vario pohonem. Pro malé frézy je třeba výkon kolem 190 k, střední potřebují 260 až 300 k a největší vyžadují agregát o výkonu nad 300 k.
Frézy HEN připraví a promísí materiál potřebné zrnitosti pro další zpracování grejdrem, vibračními deskami nebo válcem. Pro následnou práci doporučuje výrobce již zmíněnou stabilizační frézu S. P. 21, která materiál promísí, srovná, vytvoří střechovitý nebo jednostranný sklon pro odtok vody a povrch utuží a zhutní. Upravené plochy je posléze možné ošetřit například asfaltovým postřikem.

Účet vystavuje podloží
„Životnost konstrukční vrstvy vodou vázaných štěrkových cest a ploch je časově omezená a musí se pravidelně udržovat v intervalu zhruba dvou až tří let. Základním předpokladem dlouhé životnosti je zejména dobré odvodnění a správný sklon komunikace,“ podotkl Peter Nafzger.
Hladký a pevný povrch cesty je vytvářen dokonalým zhutněním materiálu o zrnitosti do průměru 45 mm za přítomnosti vody. Na druhou stranu ale dešťová voda vyplavuje drobné částice a pokud je zamezeno jejímu odtoku, mohou se časem tvořit výmoly. Proto je velmi důležitá správná údržba krajnic a příkopů.
Náklady na údržbu cest závisí na druhu zpracovávaného materiálu (podloží) a provozu traktoru. Ceny proto nelze stanovit předem. Obecně platí, že hroty fréz vydrží práci na zhruba 3000 až 12 000 m2.

Na paseky, krajnice i kořeny
Výrobce nabízí také frézy řady RFS (Rekultivierungs – Forst – Steinfräse), které umí drtit pařezy i kameny a slouží například k rekultivaci lesních pasek, ovocných sadů, pastvin a dlouhodobě neudržovaných luk. V nabídce společnosti HEN-AG nechybí ani hydraulické a mechanické utužovací desky, různé typy grejdrů pro agregaci před i za traktor a planýrovacích štítů.
Pro úpravu krajnic, konkrétně stržení nánosu, který zabraňuje odtoku vody, je k dispozici fréza S. P. 61, jež zajistí jednoduchou a lacinou údržbu krajnic vozovek. Tento úkon je velice důležitý nejen pro životnost komunikace, ale i pro bezpečnost silničního provozu.
Na závěr dodejme, že součástí nabídky firmy HEN-AG je také fréza ASH 110, která svým kotoučem prořezává kořeny stromů až do hloubky 55 cm, čímž zabraňuje jejich dalšímu rozrůstání a zvedání asfaltu jako nosné vrstvy komunikace či jiné plochy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *