Trávnik a jeho význam vo verejnej zeleni

Trávnik vo verejnej zeleni intravilánov a extravilánov nížinnej a lesopoľnohospodárskej podhorskej a horskej oblasti Slovenska je otvorenou plochou a má nezastupiteľné miesto v životnom prostredí človeka. Ako krajinný prvok tvorí krajinnú štruktúru a v kultúrnej krajine má svoj typický vzhľad (ráz), charakteristický pre daný región. Zároveň vytvára krajinný obraz, ktorý je typickým priestorovo–vizuálnym vzhľadom danej krajiny a svojou kompozíciou sa podieľa na krajinotvorbe. Má tiež výraznú estetickú a psychohygienickú funkciu.

Celý článok nájdete v printovom vydaní 1/2010

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *