Údržba okolia ciest je veľmi dôležitá

Údržba ciest a ich okolia predstavuje veľmi rozmanité pracovné činnosti, ktoré môžeme realizovať špeciálnymi i univerzálnymi strojmi. Údržbu môžeme rozdeliť v závislosti na počet a charakter prác. Podľa toho ide o plánovanú periodickú činnosť, kedy sú lehoty napríklad trojmesačné až trojročné (kosenie, výsadba, prerezávka stromov), alebo ide o operatívnu činnosť, kedy je nutné vykonať údržbu po vzniknutej kalamitnej situácii (prívalové zrážky, vietor) a údržbu po poškodení (vplyvom dopravných zariadení, zverou, ľudskou činnosťou).

Viac v printovom vydaní KT

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *