Valná hromada za účasti členů i vystavovatelů

Jarní valná hromada Sdružení komunálních služeb spojená s prezentací komunální techniky proběhla tentokrát za velmi vydařeného počasí v metropoli východního Polabí - Přelouči. Tradiční setkání členské základny, doplněné mimo jiné diskusí o dopadech „chodníkové novely“ na provozy technických služeb i oblíbený neformální večerní turnaj v kuželkách, proběhly tentokrát za hojné účasti. A bohatá byla i účast vystavujících firem, kterých se v Přelouči prezentovalo více než dvacet.

Setkání zahájil předseda Sdružení komunálních služeb Bohumil Rataj, který po seznámení s programem předal slovo řediteli Technických služeb města Přelouče Karlu Šilhavému. Ten přítomné stručně seznámil s organizací a pracovní náplní pořádajících přeloučských technických služeb.

 

Hlavní náplní činnosti je čištění veřejných prostranství města, opravy a údržba veřejného osvětlení a místních komunikací, komplexní služby spojené s veřejnou zelení, doprava pro potřeby města a hřbitovní služby. Organizace svými volnými kapacitami vyvíjí hospodářskou činnost i pro jiné právnické a fyzické osoby. Technické služby zaměstnávají 120 pracovníků, starají se o 20 hektarů zeleně, 60 kilometrů chodníků, 1250 světelných bodů a například 1300 hrobů. „Jako organizátory dnešní akce nás těší, ale i zavazuje hojná účast členů sdružení i vystavovatelů. Plánované vystavovatelské plochy málem nestačily uspokojit zájem,“ řekl Karel Šilhavý, který zároveň přivítal zástupce města Přelouče v čele se starostkou Bc. Irenou Burešovou.

 

Na ploše vystavilo svoji techniku či další exponáty (například městský mobiliář společnosti Urbania) 15 firem, další desítka se představila alespoň při krátkých ústních prezentacích v sálu hotelu Bujnoch. Ze společností, které tentokrát svoji mechanizaci do Přelouče nepřivezly, ale akcí Sdružení komunálních služeb se pravidelně zúčastňují můžeme jmenovat například A-Tec dodávající na český trh především nástavby na svoz komunálního odpadu Haller a samosběrací zametací vozy Scarab, bez techniky se tentokrát prezentovaly i společnosti Cime, Energreen, CAO Teplice a Renault Trucks.

Nechyběly ani firmy nabízející potřebný software. Služby v oblasti GPS systémů zprostředkovává a vývoj satelitních a hybridních jednotek pro elektronický výběr mýta zajišťuje společnost Princip.

 

Monitoringem vozového parku pomocí GPS se zabývá firma KomTeS Chrudim. Nabízí lokace vozidel, měření teplot a spotřeby pohonných hmot, knihu jízd, monitoring činností na vozidle či identifikaci odpadních nádob a kontejnerů.

Tradičním účastníkem setkání je společnost Gordic nabízející celou řadu softwarových modulů vhodných pro provozy technických služeb. Novinkou je například elektronická spisová služba s napojením na datové schránky v prostředí technických služeb.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 6/10 časopisu Komunální technika.

Autor:  Roman Paleček

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *