Ve svažitém terénu je traktor jako doma

„Letošní rok techniku, kterou používáme na sečení námi udržovaných zelených ploch, řádně prověřil. Jarní deštivé počasí práci příliš nepřálo, a tak jsme byli nuceni sekat se zpožděním husté přerostlé a přestárlé porosty. Nicméně technika a její obsluha se svého úkolu zhostila se ctí a výjimkou rozhodně není ani traktor Lindner, který nám slouží již čtvrtou sezónu a o němž můžeme hovořit pouze v dobrém,“ řekl úvodem naší návštěvy ředitel břeclavského provozu závodu Dyje státního podniku Povodí Moravy Ing. Ladislav Vágner.

 

 

 

 

Prvořadým úkolem podniku je zabezpečení správy a provozu státem svěřeného majetku – zejména vodohospodářsky významných toků a objektů na nich, včetně zajištění jejich údržby a oprav.

 

Zaměření podniku a jeho struktura

Ve správě Povodí Moravy jsou nově budované, převážně vodárenské nádrže, komplex vodohospodářských úprav na jižní Moravě, včetně klíčové stavby vodního díla Nové Mlýny, dále nově vybudované i rekonstruované úpravy toků a jezů a řada dalších drobnějších staveb na vodních tocích. Jsou tu však i nové provozní budovy a objekty jako například komplex v Brně, výstavba areálů závodů a provozních středisek.

Rozšířil se rovněž okruh spravovaných toků, a to v důsledku nových vyhlášek.  Povodí Moravy, s. p. převzalo všechny toky vyhlášené jako vodohospodářsky významné a vodárenské, celkem tak spravuje více než 515 km toků.

Souběžně se rozvíjejí i další činnosti – jsou rozšiřovány kapacity laboratoří, které jsou vybavovány moderní technikou, modernizuje se i rozvojová složka podílející se na tvorbě Směrného vodohospodářského plánu a zpracování vodohospodářské bilance množství a jakosti vod.

Výrazným zásahem do činnosti podniku byly vždy povodně. Největší z nich v roce 1997 poznamenala další vývoj povodí s dopadem až do dnešních dnů. Svoje dozvuky ve formě přípravy a realizace preventivních protipovodňových opatření bude mít i v dalších letech. Výkonem správy povodí se rozumí především správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen.  

Mimo jiné provádí Povodí Moravy, s. p. údržbu sečením řádově několika stovek hektarů ploch, a to několikrát ročně. Převážně jde o plochy svažité, podmáčené a hůře dostupné a často s výskytem značného množství naplavenin (bahno, dřevo a další odpad). Nedílnou a důležitou součástí strojového parku jsou traktory. Pracuje zde 19 traktorů Zetor a své zastoupení mají také značky New Holland a Lindner.

 

Stabilita na svahu je předností

Traktor Lindner GeoTrac 83 turbo, který dodala a jehož servis poskytuje společnost HITL, pracuje ke spokojenosti již téměř čtyři roky právě v provozu Břeclav.

„Traktor využíváme především na sečení, i když je opatřen ochrannou kabinou a může pracovat i s navijákem a zkoušeli jsme i agregaci s pařezovou frézou. Stroj zatím odpracoval asi 2500 motohodin a kromě spolehlivosti bych ocenil především jeho stabilitu s možností nasazení ve velice svažitých terénech. Při sečení pracuje s čelní žací lištou s pracovním záběrem dva metry a zadní agregovaná lišta má záběr 1,65 metru. Celkový pracovní záběr dosahuje 3,5 m a takovou možnost jiný traktor z našeho strojového parku nemá,“ objasňuje největší výhody traktoru Ing. Ladislav Vágner.

Traktor obsluhuje Jiří Pyskatý. „I když jezdím ve svazích bez dvoumontáží, stabilita stroje plně vyhovuje. Vše je dáno praxí a obsluha musí vědět, co si může dovolit. Při sečení svahů mi k vyvážení těžiště pomáhá přední žací lišta, musím ovšem jezdit pouze jedním směrem. Ale za celou dobu provozu jsem neměl potíže,“ hodnotí traktor Jiří Pyskatý.

 

V pěti modelech

Traktory Lindner GeoTrac se vyrábějí v pěti typech s výkonem motoru 68 až 126 koní.Vzhledem ke svým jízdním vlastnostem, malým rozměrům i malému poloměru otáčení a nízko položenému těžišti mohou být využívány při letní péči o krajinu i zimní údržbě komunikací. Pro čelně agregované stroje, které vyžadují přesné kopírování terénu, vyvinula firma Lindner čelní hydrauliku vedenou přední nápravou. Tato konstrukce, kdy jsou spodní ramena a zdvihací válce připevněny na nápravě, poskytuje obsluze i při použití čelního nářadí možnost natočení kol až 50 stupňů. Obsluha má k dispozici dokonalý výhled z prostorné dvoumístné kabiny v celém rozsahu 360 stupňů.

Pohonnou jednotkou modelu GeoTrac 83 je čtyřválcový vodou chlazený turbodieselový motor Perkins s přímým vstřikováním o výkonu 82 koní, zdvihovém objemu 4400 cm3 a točivém momentu 350 Nm při 1400 ot./min. Motory splňují nejnovější evropská emisní kritéria.

Plně synchronní reverzní převodovka umožňuje řazení 16 rychlostí pojezdu vpřed a osmi vzad. Vývodový hřídel se zapnutím pod zátěží pracuje v režimech  430/540/750/1000 ot/min. K dispozici jsou dva vnější hydraulické okruhy s jednou zpětnou větví. Hydraulické čerpadlo se systémem Loadsensing je nezávislé na spojce. Povolená přepravní rychlost traktoru je 40 km/h.

Ke komfortu kabiny patří kromě zmiňovaného výhledu ergonomické uspořádání ovládacích prvků, komfortní sedadlo Grammer včetně loketní opěrky, výklopná okna, vytápění a větrání s dvoustupňovým ventilátorem.

 

Roman Paleček

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *