Moderátor:
Ing. Roman Paleček

Činnost Sdružení komunálních služeb

Ing. Martin Chudoba, MBA