Moderátor:
Tereza Hopjanová

DZKT 2018 – Moram CZ s.r.o.