Z novinek v sortimentu zaujal zejména mobiliář

Navzdory studenému a deštivému aprílovému počasí si našlo ve čtvrtek 12. dubna čas téměř dvě stě hostů k návštěvě roudnické firmy Meva, a. s. a její dceřiné společnosti Mevatec, s. r. o. Hosté se dověděli mnoho z historie, prohlédli si výrobní provozy a seznámili se s novými produkty. Těch nebylo málo, a proto lze usoudit, že Meva a její „dcera“ nespí.

Akce s názvem Setkání s klienty, kterou by vedení obou firem v budoucnu rádo pořádalo pravidelně, se zúčastnili především starostové měst a obcí, zástupci podniků technických služeb, obchodní partneři, architekti a urbanisté.

Košatá historie
Jak řekl úvodem předseda představenstva a generální ředitel Ing. Vladimír Lapihuska, akciová společnost Meva (původně s německým názvem Mewa, zkratka Metallwaren – kovové zboží) je jedním z nejstarších českých strojírenských podniků se značkou z roku 1918. Firma však byla založena již v roce 1898 a za tu dobu si vybudovala doslova světové renomé, ať už třeba petrolejovými lampami, propan-butanovými vařiči, dýchacími přístroji pro záchranáře, kovovými přepravkami nebo pestrou škálou dříve popelnic, nyní nádob na odpad.
Kořeny současných pokračovatelů v tradici tkví ve dvou místech, zaprvé v Roudnici nad Labem v lokalitě Na Urbance, kde funguje již více než sto let závod kovovýroby. Druhým subjektem je Akciová společnost pro průmysl zbožím kovovým se sídlem v Praze na Smíchově, založená ve zmíněném roce 1898, která se věnovala především potřebám pro domácnost. Postupem času se oba výrobci spojili a v roce 1992 se firma vrátila znovu k podobě akciové společnosti. „Moderní“ Meva si tak letos připomíná dvacet let existence.

Pro lepší prostředí
„Cílem premiérové akce tohoto druhu, kterou zde pořádáme, je nejen představit samotnou Mevu a Mevatec, hlavně však chceme klientům ukázat novinky v naší nabídce v čele s městským mobiliářem,“ vysvětlil ředitel Mevy pro strategii a rozvoj Ing. Michal Lapihuska.
„Prezentujeme se jako podnik, který nabízí svým zákazníkům řešení na klíč. To znamená, že u nás například co se městského mobiliáře týká seženou veškeré vybavení počínaje odpadkovými koši, přes stojany na kola a lavičky až po autobusové zastávky,“ doplnil Radim Fröhlich, šéf Mevatecu. Společnost byla založena Mevou v roce 1995 s cílem nabídnout zákazníkům široký sortiment výrobků v podobě katalogového prodeje především v oblasti nádob na odpad a kompletního vybavení sběrných dvorů včetně nadstavbové možnosti všestranného poradenství v oboru. Dnes na 370 stranách katalogu najdete 4000 výrobků
Vedení společnosti usiluje o to, aby se Meva stala značkou, která se bude výrazně podílet především na zlepšování kvality životního prostředí nejen v České republice, ale také v celé Evropě i dalších zemích. Důležitým prostředkem k dosažení tohoto cíle je očividná snaha zvyšovat objem exportu, který už dnes tvoří více než 70 % veškeré produkce. Mezi hlavní odbytiště roudnických výrobků patří Německo, Švýcarsko, Dánsko, Nizozemsko, Spojené arabské emiráty, Polsko, Chorvatsko, Bulharsko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, Gruzie a Rumunsko.

Důraz na inovace
V bezděkovském firemním areálu na kraji Roudnice nad Labem vznikla šestice stanovišť, u nichž byly kromě již zmíněného městského mobiliáře k vidění například i novinky v sortimentu nádob na třídění odpadu v kancelářích, úřadech či školách nebo pro třídění bioodpadu.
Velkému zájmu se těšila prezentace podzemních kontejnerů, které dnes Meva vyrábí a prodává ve třech typech. Hosté ocenili zejména praktickou ukázku jejich vyprazdňování, o kterou se postaral vůz spolupracujících technických služeb.
Co se městského mobiliáře týká, ten je v nabídce ve dvou variantách. „Jednak jsou to lavičky a koše ze solidního betonu, které řeší problém s vandalismem. Vedle nich ale městům nabízíme i mobiliář s nanejvýš elegantním designem,“ specifikoval v krátkosti produktové řady ředitel Mevatecu Radim Fröhlich.
Se zájmem se setkala i expozice nádob pro třídění bioodpadu a kompostérů několika typů. Není divu, podle připravovaného zákona o odpadech budou mít obce od 1. ledna 2014 povinnost třídit právě i bioodpad. Zájemci si mohli prohlédnout nejen kontejnery a nádoby na tento druh odpadu, ale také kompletní vybavení sběrných dvorů včetně úložišť elektro- a nebezpečného odpadu.

Překvapila pestrá nabídka
Hosté, s nimiž jsme hovořili, bez vytáček přiznali, že je akce příjemně překvapila. Mnozí z nich neměli ani tušení, co všechno dnes vlastně Meva a její dceřiné společnosti vyrábějí a prodávají a byli překvapeni značnou šíří sortimentu nejenom pro potřeby měst a obcí. Překvapivá pro návštěvníky, které jsme oslovili, byla i prezentace široké škály inovací.
„Zpracováváme strategii dalšího rozvoje výrobkového portfolia s tím, že i nadále se budeme specializovat na oblast životního prostředí a zlepšování podmínek pro život ve městech i obcích. Za velmi důležitý proto považujeme městský mobiliář, jehož sortiment hodláme neustále rozšiřovat. Obnovujeme a modernizujeme technologie, s čímž souvisí i zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Aktuální je projekt na výstavbu nové výrobní haly na velké výrobky, kterou uvedeme do provozu v příštím roce,“ prozradil plány Mevy do budoucna Ing. Vladimír Lapihuska.
„Počasí nám sice ani trochu nepřálo, ale i na to jsme byli připravení. Jsem rád, že se Setkání s klienty povedlo a spousta lidí odcházela s tím, že šlo o užitečně strávené dopoledne,“ zhodnotil na závěr dubnové dostaveníčko managementu společností Meva a Mevatec se stávajícími i potenciálními zákazníky Ing. Michal Lapihuska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *